آرشیو خبرهای اطلاعیه ها و زمانبندی کلاسها
کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی 1399/05/20 12:29
کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی
برنامه کلاس های آنلاین  غیرترمیک شعبه فردیس 1399/04/15 14:33
برنامه کلاس های آنلاین غیرترمیک شعبه فردیس
کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت تابستان(صفحه2) 1399/04/15 14:07
کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت تابستان(صفحه2)
کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت تابستان(صفحه1) 1399/04/14 14:58
کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت تابستان(صفحه1)
کلاس های ترمیک-نیمه 1 تابستان- شعبه فردیس 1399/04/11 12:50
کلاس های ترمیک-نیمه 1 تابستان- شعبه فردیس
کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی 1399/04/10 13:21
کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی
اطلاعیه برگزاری امتحانات (شعبه عظیمیه) 1399/04/04 09:59
اطلاعیه برگزاری امتحانات (شعبه عظیمیه)
کلاسهای هیبریدی تابستان 99  شعبه مهرشهر 1399/04/02 21:37
کلاسهای هیبریدی تابستان 99 شعبه مهرشهر
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 99 1399/03/29 10:00
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 99
کلاس های آنلاین بزرگسالان-نیمه2بهار- شعبه فردیس 1399/03/17 11:40
کلاس های آنلاین بزرگسالان-نیمه2بهار- شعبه فردیس
کلاسهای آنلاین بزرگسالان شعبه مهرشهر 1399/03/16 13:31
کلاسهای آنلاین بزرگسالان شعبه مهرشهر
کلاسهای آنلاین بزرگسالان شعبه عظیمیه 1399/03/13 19:59
کلاسهای آنلاین بزرگسالان شعبه عظیمیه
برنامه کلاسهای ترم جدید 17 خرداد درختی زبان نصیر 1399/03/12 17:42
برنامه کلاسهای ترم جدید 17 خرداد درختی زبان نصیر
برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه2) 1399/03/12 13:55
برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه2)
برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه1) 1399/03/07 12:25
برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه1)
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه درختی  نیمه 2 بهار 1399/03/02 10:44
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه درختی نیمه 2 بهار
 کلاسهای آنلاین B و CH شعبه مهرشهر نیمه 2 بهار 1399/03/01 19:26
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه مهرشهر نیمه 2 بهار
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه عظیمیه نیمه 2 بهار 1399/03/01 18:20
کلاسهای آنلاین B و CH شعبه عظیمیه نیمه 2 بهار
برنامه کلاسهای آنلاین زبان نصیر مرکزی نیمه2بهار 1399/02/29 16:12
برنامه کلاسهای آنلاین زبان نصیر مرکزی نیمه2بهار
برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس 1399/02/28 11:38
برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس
برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (2روز درهفته)صغحه2 1399/02/20 13:51
برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (2روز درهفته)صغحه2
برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (کلاس 2روز درهفته) 1399/02/16 12:07
برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (کلاس 2روز درهفته)
کلاسهای آنلاین دو روز در هفته شعبه عظیمیه 1399/02/13 10:53
کلاسهای آنلاین دو روز در هفته شعبه عظیمیه
برنامه کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی گوهردشت صفحه3 1399/02/10 15:11
برنامه کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی گوهردشت صفحه3
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه عظیمیه سه روز در هفته 1399/02/08 12:14
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه عظیمیه سه روز در هفته
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه مرکزی گوهردشت(صفحه2) 1399/02/07 15:35
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه مرکزی گوهردشت(صفحه2)
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر 1399/02/07 14:20
کلاس های آنلاین نصیر مهرشهر
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه درختی (انوشیروان) 1399/02/07 12:16
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه درختی (انوشیروان)
کلاس های آنلاین- شعبه تهران 1399/02/07 11:43
کلاس های آنلاین- شعبه تهران
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه مرکزی گوهردشت(صفحه1) 1399/02/06 13:52
کلاسهای آنلاین نصیر شعبه مرکزی گوهردشت(صفحه1)
تعطیلی تا پایان فروردین 1399/01/18 13:33
تعطیلی تا پایان فروردین
اطلاعیه مهم تعطیلات تا پایان نوروز 1398/12/17 10:17
اطلاعیه مهم تعطیلات تا پایان نوروز
اطلاعیه در خصوص نحوه ادامه کلاسها 1398/12/09 17:53
اطلاعیه در خصوص نحوه ادامه کلاسها
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 زمستان ۹۸ 1398/11/21 21:01
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 زمستان ۹۸
تعطیلی سه شنبه 1398/11/22 1398/11/21 21:00
تعطیلی سه شنبه 1398/11/22
تعطیلی چهارشنبه (98.11.9) 1398/11/07 13:27
تعطیلی چهارشنبه (98.11.9)
اطلاعیه درخصوص تعطیلی پنجشنبه (98.11.3) 1398/11/03 09:13
اطلاعیه درخصوص تعطیلی پنجشنبه (98.11.3)
اطلاعیه دوشنبه 98.10.30 1398/10/29 21:45
اطلاعیه دوشنبه 98.10.30
اطلاعیه یکشنبه 98.10.29 1398/10/29 10:31
اطلاعیه یکشنبه 98.10.29
پنجشنبه 98/10/19 موسسه باز می باشد. 1398/10/19 09:10
پنجشنبه 98/10/19 موسسه باز می باشد.
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 زمستان ۹۸ 1398/10/07 19:40
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 زمستان ۹۸
تعطیلی آلودگی هوا (پنجشنبه و جمعه)، شروع ترم جدید 1398/10/05 17:55
تعطیلی آلودگی هوا (پنجشنبه و جمعه)، شروع ترم جدید
 تعطیلی آلودگی هوا (دوشنبه تا چهارشنبه) 1398/10/01 19:36
تعطیلی آلودگی هوا (دوشنبه تا چهارشنبه)
کلاسهای روز سه شنبه تعطیل است 1398/09/26 01:04
کلاسهای روز سه شنبه تعطیل است
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (دوشنبه 98.9.25) 1398/09/09 20:32
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (دوشنبه 98.9.25)
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (شنبه 98.9.9) 1398/09/09 09:02
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (شنبه 98.9.9)
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (چهارشنبه 98.9.6) 1398/09/05 21:41
اطلاعیه درخصوص تعطیلی آلودگی هوا (چهارشنبه 98.9.6)
وضعیت تعطیلی شعب در روز شنبه 25 آبان 1398/08/25 13:50
وضعیت تعطیلی شعب در روز شنبه 25 آبان
عدم تعطیلی چهارشنبه ۹۸/۸/۲۲ 1398/08/22 10:03
عدم تعطیلی چهارشنبه ۹۸/۸/۲۲
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 پاییز ۹۸ 1398/08/20 16:50
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 پاییز ۹۸
تعطیلی چهارشنبه 15 آبان 1398/08/14 10:58
تعطیلی چهارشنبه 15 آبان
دوره ی تربیت مدرس IELTS 1398/08/04 21:23
دوره ی تربیت مدرس IELTS
بخشنامه در مورد تعطیلات 28 صفر 1398/08/04 13:30
بخشنامه در مورد تعطیلات 28 صفر
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 پاییز ۹۸ 1398/07/02 21:25
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 پاییز ۹۸
برنامه ترم پاییز 98 1398/06/26 18:36
برنامه ترم پاییز 98
آغاز کلاسهای نیمه 2 فقط جمعه ترم تابستان 1398/06/01 13:02
آغاز کلاسهای نیمه 2 فقط جمعه ترم تابستان
آغاز کلاسهای نیمه 2 ترم تابستان 1398/05/15 20:53
آغاز کلاسهای نیمه 2 ترم تابستان
 برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 تابستان ۹۸ 1398/05/13 12:46
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 تابستان ۹۸
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 تابستان ۹۸ 1398/04/03 21:40
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 1 تابستان ۹۸
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 بهار ۹۸ 1398/02/18 18:39
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه 2 بهار ۹۸
کلاس مکالمه ( بحث آزاد) 1398/01/18 23:57
کلاس مکالمه ( بحث آزاد)
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه ۱ بهار ۹۸ 1398/01/11 20:27
برنامه کلاسهای آنلاین - نیمه ۱ بهار ۹۸
برنامه ترم تابستان 98 1397/11/16 11:03
برنامه ترم تابستان 98
برنامه ترم بهار 98 1397/11/16 11:02
برنامه ترم بهار 98
 برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 زمستان 1397/11/11 18:20
برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 زمستان
ثبت نام ترم زمستان آغاز شد 1397/09/24 15:55
ثبت نام ترم زمستان آغاز شد
برنامه ترم زمستان 97 1397/09/18 18:01
برنامه ترم زمستان 97
برنامه زمانبندی کلاسهای آنلاین 1397/09/17 18:12
برنامه زمانبندی کلاسهای آنلاین
برنامه زمانبندی کلاسهای آنلاین 1397/07/22 18:14
برنامه زمانبندی کلاسهای آنلاین
برنامه ترم پاییز و زمستان 97 1397/03/29 11:57
برنامه ترم پاییز و زمستان 97

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012