کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین- شعبه تهران

تاریخ انتشار: 1399/02/07

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/کلاس های آنلاین- شعبه تهران 🏢 🏢 🏢 🏢

📌ترمیک روزهای زوج👇🏻

ساعت4:30🧭

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p2-2 کلاس ترمیک انگلیسی p2- روزهای زوج ساعت 4:30- استاد مرجان ناطقی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p1-2 کلاس ترمیک انگلیسی p1- روزهای زوج ساعت 4:30-استاد عباس سوری- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p4-2 کلاس ترمیک انگلیسی p4-روزهای زوج ساعت 4:30- استاد مهسا الوندی راد- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/hb3-2 کلاس ترمیک انگلیسی hb3-روزهای زوج ساعت 4:30- استاد فائزه سلطان پور- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/hb4 کلاس کلاس ترمیک انگلیسی hb4- روزهای زوج ساعت 4:30- استاد نیلوفر رهایی زبان نصیر شعبه تهران- 44712323


ساعت6:30 🧭

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p5-2 کلاس ترمیک انگلیسی p5-روزهای زوج ساعت 6:30- استاد مهسا الوندی راد- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/m1 کلاس ترمیک انگلیسی m1-روزهای زوج ساعت 6:30- استاد عباس سوری- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/g1-1  کلاس ترمیک انگلیسی G1 -روزهای زوج ساعت 6:30- استاد سما شادابی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ui3 کلاس ترمیک انگلیسی ui3-روزهای زوج ساعت 6:30- استاد مرجان ناطقی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ui6 کلاس ترمیک انگلیسی ui6-روزهای زوج ساعت 6:30- استاد یاسمن شورابی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323📌ترمیک روزهای فرد
ساعت 4:30🧭

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p2-3 کلاس ترمیک p2 روزهای فرد ساعت 4:30- استاد نادیا اسلامی


ساعت 6:30🧭
https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ui3   کلاس ترمیک انگلیسی UI3- روزهای فرد- ساعت 6:30- استاد نادیا اسلامی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323
https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p6-2 کلاس ترمیک انگلیسی p6- روزهای فرد ساعت 6:30- استاد مرجان ناطقی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323📌کلاس های فشرده-پکیج

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ieltspackp4-f دوره فشرده آیلس- روزهای جمعه- استاد احسان مرادی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ieltspackp4 دوره فشرده آیلس- روزهای یکشنبه وسه شنبه- ساعت 6:30- استاد احسان مرادی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ieltspack دوره فشرده آیلس- روزهای زوج- ساعت 6:30- استاد احسان مرادی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ieltspackp1 دوره فشرده آیلس- روزهای زوج- ساعت 8:30- استاد احسان مرادی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ieltspackb-2 دوره فشرده آیلس- روزهای زوج- ساعت 8:30- استادمرجان ناطقی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ielts-packp1-1 دوره فشرده آیلس روزهای زوج ساعت 6:30- استاد محمدرضا پرپنجی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/tm2-3 دوره مکالمه فشرده روزهای زوج ساعت 6:30- استاد لادن مشتاقی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/tm1 دوره مکالمه فشرده روزهای یکشنبه و سه شنبه 4:30- استاد مائده رئیسی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323-

 https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ieltspack-b دوره فشرده آیلتس روزهای جمعه_ استاد نادیا اسلامی_ زبان نصیر شعبه تهران_۴۴۷۱۲۳۲۳

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/packp1-tehran دوره مکالمه استاد مرادی روزهای زوج

📌کلاس های ترمیک آنلاین کودکان

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ch5 کلاس ترمیک ch5 روزهای زوج ساعت 2:30- استاد محدثه فتاحی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/b5 کلاس ترمیک b5 روزهای زوج ساعت 4:30 استاد مائده رئیسی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/b2 کلاس ترمیک b2 روزهای زوج ساعت 4:30- استاد سما شادابی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ch10 کلاس ترمیک ch10 روزهای زوج ساعت 4:30 - استاد محدثه فتاحی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ch14 کلاس ترمیک ch14 روزهای زوج ساعت 4:30- استاد نیکتا باغبانی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/b5 کلاس ترمیک b5 روزهای زوج ساعت 4:30- استاد مائده رئیسی- زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ch11 کلاس ترمیک ch11روزهای زوج ساعت 6:30- استاد نیکتا باغبانی-زبان نصیر شعبه تهران- 44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/b6 کلاس ترمیک b6 روزهای زوج ساعت 6:30- استاد مائده رئیسی-زبان نصیر شعبه تهران- 44712323© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012