کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های ترمیک-نیمه 1 تابستان- شعبه فردیس

تاریخ انتشار: 1399/04/11

1-لینک کلاس های ترمیک(....ان،نوجوانان،کودکان)-نیمه 1 تابستان-شعبه فردیس


-ترميك جمعه ها:


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p2-jome-sahraie كلاسP2-استاد صحرايي-فقط جمعه ها ٨:٣٠صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1-jome-moosavizadeh كلاس P1-استاد موسوي زاده-فقط جمعه ها-٨:٣٠صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/fd-friday-bakhshizadeh كلاس FreeDiscussion-فقط جمعه ها-١٠:٣٠صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m3-jome-kokabi كلاس M3-استاد كوكبي-فقط جمعه ها-٨:٣٠صبح

*روزهای زوج:

1-کلاس های کودکان-نونهالان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b4-zoj-dehghani کلاس B4-استاد دهقانی-زوج 12:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b1-zoj-eynali کلاس B1-استاد عینعلی-زوج 12:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch11-zoj-roshan کلاس CH 11-استاد روشن-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch1-zoj-dehghani کلاس CH1-استاد دهقانی-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b6-zoj-eynali کلاس B6-دخترانه-چهارم تا ششم-استاد عینعلی-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b6-girls-zoj-eynali کلاس B6-دخترانه-اول تا سوم دبستان-استاد عینعلی-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch3-girls-zoj-dehghani کلاس Ch3-دخترانه-استاد دهقانی-زوج 16:30

2-کلاس های ....ان-نوجوانان


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui6-zoj-ezzedin کلاس UI6-استاد عزالدین-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m2-zoj-akbarpour کلاس M2-استاد اکبرپور-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1-zoj-bagheri کلاس P1-استاد باقری-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p2-zoj-chaharmahali کلاس P2-استاد چهارمحالی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui1-zoj-ezzedin کلاس UI1-استاد عزالدین-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/g1-zoj-sahraei کلاس G1-استاد صحرایی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p6-zoj-fotoohi کلاس P6-استاد فتوحی- زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb1-zoj-fotoohi کلاس HB1-استاد فتوحی-زوج 20:30

*روزهای فرد:

1-کلاس های کودکان-نونهالان-نوجوانان


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b6-boys-fard-ghorbannia کلاس B6-پسرانه-استاد قربان نیا-فرد 10:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b3-fard-hosseini کلاس B3-استاد حسینی-فرد 10:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch6-fard-ghorbannia کلاس CH6-استاد قربان نیا-فرد 12:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b5-fard-hosseini کلاس B5-استاد حسینی-فرد 12:30


2-کلاس های ....ان-نوجوانان


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4-fard-ezzedin کلاس P4-استاد عزالدین-فرد 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb4-fard-bakhshizadeh کلاس HB4-استاد بخشی زاده-فرد 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/g2-girls-fard-bayat کلاس G2-دخترانه و پسرانه-استاد بیات-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ielts-fard-mohagheghian کلاس آیلتس-استاد محققیان-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui3-fard-ezzedin کلاس UI3-استاد عزالدین-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb5-fard-dadashi کلاس HB5-استاد داداشی-فرد 20:30


2-لینک کلاس های غیرترمیک شعبه فردیس زبان نصیر(کلاس های پکیج-خصوصی-مدرسه مکالمه-ترکی استانبولی-مدرسه زبان کودک)و کلاس استاد طیب

1-لینک کلاس های پکیج  ....ان شعبه فردیس


**برای ورود به کلاس،فقط کافیست پس از وارد شدن به لینک های زیر،روی گزینه "میهمان" کلیک فرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pack-nazemi کلاس پکیج 3نفره استاد فریبا ناظمی-فقط پنج شنبه ها-ساعت12الی 15

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-thursdays-ezeddin پکیج BPack-فقط پنج شنبه-8:30صبح الی 14:15-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-zoj-noori كلاس P1Pack-زوج ١٨:٣٠-استاد عسل نوري

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-zoj-ezeddin پکیج B-Pack-زوج 18:30-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/german-pack-zebardast-jome  کلاس پکیج آلمانی-استاد زبردست-فقط جمعه ها- ساعت 8:30 تا 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-fard-ezzedin پکیج B-Pack-فرد18:30-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-zoj-ezeddin پکیج P1Pack-زوج 20:30-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-friday-ezeddin پکیج B-Pack-فقط جمعه ها-8:30صبح الی 14:15-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4pack-fard-nazemi پکیج P4Pack-فرد 16:30-استاد ناظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-fard-akbarpour پکیج BPack-فرد 16:30-استاد بهرام اکبرپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-fard-amini پکیج P1pack-فرد 18:30-استاد فريبا ناظمي

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-fard2030-amini پکیج P1Pack-فرد 20:30 -استاد فرانك حيدرآبادي 

 https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/tm1-zoj-bakhshizade  کلاس TM1-زوج 16:30- استاد بخشي زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/menschen-a2-dr-shafei   کلاس آلمانی Menschen A2 دکتر شافعی-جمعه ها 8صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/germanpack-zoj-vasegh پکیج آلمانی-استاد واثق گهر-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/tm1-khajeloo-fard-1830 پکیج TM1استاد فاطمه خواجه لو-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-shabani-zoj1630 پکیج BPack-استاد الهه شعبانی-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-mohagheghian-zoj2030 پکیج Bpack-استاد بهنام محققیان-زوج٢٠:٣٠

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-zoj-kokabi پکیج BPack-استاد کوکبی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ieltspack-zoj-nazemi پکیج IELTS-استاد ناظمی-زوج 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-5shanbe-khajeloo پكيج BPack-استاد فاطمه خواجه لو-فقط ٥شنبه ها-ساعت ١٣

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m1pack-zoj-askari پكيج M1Pack-استاد عسكري-زوج-ساعت ١٥

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4pack-shabani-zoj پکیج P4Pack-استاد الهه شعبانی-زوج 19

2-لینک کلاس گروه D  استاد نسرین طیب-شعبه فردیس

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/farsi-pre-school-tayeb کلاس گروه D-شنبه چهارشنبه 10 صبح-استاد نسرین طیب

3-لینک کلاس های خصوصی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pvclass-nadia-ms-asgari کلاس خصوصی نادیا قربانلو-روزهای فرد-استاد عسکری

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-maral-eynali کلاس خصوصی مارال دیالمه-استاد حانیه عینعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-roham-mrs-hosseini کلاس خصوصی رهام سلاطین-استاد راضیه حسینی

4-لینک کلاس های مدرسه مکالمه-شعبه فردیس

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc6-heidarabadi کلاس KC6-زوج 17 الی 20-استاد فرانک حیدرآبادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc7-salami کلاس KC7-زوج 17 الی 20-استاد ندا سلامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc3-roshan کلاس KC3-زوج 17 الی 20-استاد کوثر روشن

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc2-salami کلاس KC2-فرد 17 الی 20-استاد ندا سلامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc3-roshan.fard کلاس KC3-فرد 17 الی20-استاد کوثر روشن

5-لینک مدرسه زبان کودک(تیچر سمیرا)-Kids school

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kids-school-teacher-samira کلاس kids school-استاد سمیرا موسوی زاده

6-لینک کلاس ترمیک ترکی استانبولی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/turkish-termic-jabari کلاس ترمیک ترکی استانبولی-زوج20:30-استاد جباری

7-لینک امتحان های شفاهی مدرسه مکالمه(Oral Exam)
https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/oral-exam-kc7-teacher-faranak کلاس KC7-تیچر فرانک-سه شنبه 24 تیر- از ساعت 16:30 تا 17:20

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/oral-exam-kc8-teacher-neda کلاس KC8-تیچر ندا-سه شنبه 24 تیر از ساعت17:20 تا 17:40

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/oral-exam-kc4-teacher-kosar کلاسKC4-تیچر کوثر-چهار شنبه 25 تیر از ساعت16:30 تا 17:10

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/oral-exam-kc2-teacher-neda کلاس KC2-تیچر ندا-چهار شنبه 25 تیر از ساعت17:10 تا 18


🔰جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید   https://t.me/joinchat/AAAAAFR9YE2NJ3mxtm9zKQ 

کانال نصیر آنلاین : @NassirOnline در تلگرام
درصورت هرگونه سوال  در مورد کلاسهای آنلاین شعبه فردیس  با  NassirFardis@  در تلگرام یا با شماره تلگرامی 09302288278 در ارتباط باشید.

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012