کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کادر اداری و مدیریتی نصیر

تصویر نام تحصیلات دانشگاه عنوان شغلی در نصیر تخصص آموزشگاهی سابقه تدریس مرتبه علمی
دکترحسام میرآقا دکترحسام میرآقا دکترای تخصصی تعلیم و تربیت تهران و اصفهان مدیر عامل و مدیرمسئول کل شعب 1)مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
2)طراحی دوره های آموزش زبان
3)برنامه ریزی و تدوین دوره های آزمون زبان قبل از آزمون جامع دکتری
4)استاد دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آمورشی و برنامه ریزی آموزشی
فقط در دانشگاه استاد دانشگاه
منصور میرآقا منصور میرآقا لیسانس دانشگاه های تهران و امریکا بنیانگذار و عضو هیئت مدیره 1)استاد دوره های تربیت استاد
2)متخصص گرامر
30 سال استاد
یاسر کمالی نژاد یاسر کمالی نژاد
y.kamalinezhad@gmail.com
فوق لیسانس علوم تحقیقات تهران مدیر شعبه عظیمیه 1)مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
2)تدریس همه دوره های ترمیک مکالمه و گرامر
3)متخصص امور پکیج ها
4)متخصص کلاسهای مکالمه
5)نظارت آموزشی
تمامی سطوح ( 12سال) و دانشگاه استاد دانشگاه
فرشاد برزگر(مهرشهر) فرشاد برزگر(مهرشهر) لیسانس مدیریت قزوین مدیر شعبه مهرشهر 1)مدیریت امور شعبه
2)تدریس کلیه کلاسها و سطوح زبان انگلیسی
3)مدرس جلسات روانشناسی دوره تربیت استادی
همه سطوح مدیر و استاد
رضا حیدری روچی رضا حیدری روچی فوق لیسانس مدیریت کسب وکار دانشگاه خوارزمی مدیر شعبه فردیس 1)مدرس دوره های مکالمه و گرامر
2)مدرس دوره های پکیج
3)استاد تخصصی کلاس های FD و مکالمه
4)متخصص کلاس های IELTS و TOEFL
5)استاد کلاس های مختص آزمون زبان دکترای
6)استاد کلاس های اختصاصی NAATI استرالیا
7)مدیریت امور آموزشی
8)برنامه ریزی آموزشی
همه سطوح مدیر و استاد
آرش خسروپور(تهران) آرش خسروپور(تهران) فوق لیسانس آموزش مدیر شعبه تهران مدرس تمامی دوره های زبان انگلیسی
متخصص ترجمه همزمان
مدرس دوره های تربیت استاد TTC
مدیریت و برنامه ریزی کلاس ها و دوره ها
محمدرضا جواهری(درختی) محمدرضا جواهری(درختی) لیسانس آموزش بین المللی امام خمینی مدیر شعبه انوشیروان 1) مدیریت امور شعبه انوشیروان
2) مدرس دوره های TTC
3) مدرس دوره های PTE
کلیه سطوح مدیر و استاد
امیررضا مصلحی امیررضا مصلحی کارشناس ارشد مطالعات ترجمه تهران سوپروایزر کل+مدیر شعبه گوهردشت Head Teacher
متخصص Testing مؤسسه
مدیر شعبه گوهردشت
کلیه سطوح مدرس
صدیقه سلیمی صدیقه سلیمی لیسانس مدیریت دولتی گیلان مدیر بخش دختران شعبه مرکزی 1)مدرس دوره های ترمیک مکالمه و گرامر
2)کارشناس ترجمه
3)مدیر مسئول واحد دخترانه آموزشگاه های نصیر
4)برنامه ریزی آموزشی
تا سطح INT استاد
سارا نصیری سارا نصیری لیسانس دانشگاه قزوین و ماهدشت مدیر امور مالی مسئول امور مالی کلیه شعب
... کارشناس
شیما ایزدپناه شیما ایزدپناه لیسانسIT دانشگاه عالیفرد کارشناس امور پکیج 1) امور اداری شعبه مرکزی
2) مسئول امور پکیج ها
... کارشناس
غزاله سعیدی غزاله سعیدی مترجمی زبان انگلیسی تهران شمال سوپروایزر شعبه مهرشهر 1) سوپروایزر شعبه مهرشهر
2) کلیه کلاسهای ترمیک تا پایان آیلتس
3) متخصص دوره های خصوصی
تا آیلتس اساتید
سارا محمدی (مهرشهر) سارا محمدی (مهرشهر) فوق دیپلم IT آزاد قزوین مدیر امور اداری شعبه مهرشهر کادر ادرای شعبه مهرشهر
مسئول امور اداری و کیفی
مسئول آموزش امور اداری
مسئول امور ثبت نام و پیگیری (حضوری و تلفنی)
.. ..
مریم چرمچی مریم چرمچی
maryam.charmchi@yahoo.com
فوق لیسانس صنعتی شاهرود سوپروایزر شعبه عظیمیه 1)متخصص آزمون آیلتس
2)مسئول فنی IELTS CENTER
3) IELTS EXAMINER
4)مدرس کلاسهای پکیج و TM
5)سوپروایز شعبه عظیمیه
کلیه سطوح تا پایان IELTS مدرس و سوپروایزر
مریم بیگلری مریم بیگلری فوق لیسانس teaching کرج سوپروایزر شعبه انوشیروان Head teacher شعبه انوشیروان
مدرس و سوپروایزر
مانی(ابوالفضل)سهیلی مانی(ابوالفضل)سهیلی دیپلم .. کارشناس امور اداری مهرشهر مسئول کلاس های ترمیک و پکیج
مسئول امور ثبت نام و پیگیری (حضوری و تلفنی)
مسئول امور اداری و کیفی
مشاور کلاسهای خصوصی
.. ..
آیلین بیژه آیلین بیژه دیپلم تجربی .. کارمند اداری .. ..
ایلناز بارانی ایلناز بارانی کارشناسی ارشد دولتی زنجان کادر اداری شعبه انوشیروان 1) کادر اداری شعبه انوشیروان
2) مسئول کلاس های ترمیک و پکیج
کارمند
غزل عبداله خانی غزل عبداله خانی کارشناسی کادر اداری شعبه عظیمیه
هیلدا مقدم هیلدا مقدم لیسانس معماری باراجین کارمند اداری
هلیا گنجی هلیا گنجی دیپلم حسابداری کادر اداری 1) کادر اداری شعبه انوشیروان
فاطمه علیزاده فاطمه علیزاده کارشناسی آزاد کرج کارمند اداری
امیررضا فنایی امیررضا فنایی دیپلم انسانی کادر اداری شعبه انوشیروان 1) کادر اداری شعبه انوشیروان
کارمند
مهدی حیدری مهدی حیدری لیسانس مدیریت آزاد کارمند اداری کارمند اداری شعبه تهران
سمانه صبری سمانه صبری کارشناسی آزاد کرج کادر اداری 1) امور اداری شعبه عظیمیه
2) مسئول امور اداری و کیفی
3) مسئول آموزش امور اداری
4) مسئول امور ثبت نام و پیگیری (حضوری و تلفنی)
شراره کافیان شراره کافیان فوق لیسانس teaching بین الملل قزوین سوپروایزر سوپروایزر شعبه تهران
تدریس تمامی دوره های زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته
مدیریت و برنامه ریزی کلاس ها
نظارت بر کیفیت و عملکرد اساتید و کلاس ها
سطوح مبتدی تا پیشرفته
رویا حاجی نصیری رویا حاجی نصیری دیپلم تجربی کارمند اداری 1-مسئول امور ثبت نام
2-مشاور کلاس های بزرگسالان
3-مشاور کلاس های کودکان و نوجوانان
یاسمن منظوری یاسمن منظوری دیپلم تجربی کادر اداری 1)مسئول امور ثبت نام
2)مشاور ثبت نام
سپیده احمدی سپیده احمدی کارشناسی مسئول دیجیتال مارکتینگ 1)امور دیجیتال مارکتینگ
2)امور طراحی و گرافیک
3)امور بازاریابی شبکه های اجتماعی
ساقی نوری ساقی نوری لیسانس آزاد کادر اداری-واحد هنر و کامپیوتر
عباس جان جانی عباس جان جانی سیکل .. خدمات و حراست خدمات و حراست شعبه درختی
.. ..
لایقه تاجیک لایقه تاجیک ابتدایی خدمات شعبه انوشیروان 1) کمک مربی مدرسه زبان شعبه انوشیروان
2) مسئول مراقبت از کودکان
3) مسئول نظافت مدرسه زبان شعبه انوشیروان
سمیه میکائیلی سمیه میکائیلی سیکل .. کمک مربی کمک مربی کیدز اسکول مرکزی
.. ..
شراره سرمه شراره سرمه دیپلم 1-کادر اداری شعبه فردیس
فرهاد عسکری فرهاد عسکری کارشناسی ارشد مکاترونیک زابل کادر اداری
سارا حبیبی سارا حبیبی کارشناسی سراسری کارمند اداری 1-کادر اداری نصیر
2-مسیول کلاس های ترمیک و پکیج
ستاره ذوالفقاری ستاره ذوالفقاری دیپلم ریاضی کادر اداری
منوچهر هاتفیان منوچهر هاتفیان دیپلم .. SECURITY 1)حفاظت و SECURITY شعبه مرکزی
.. ..
فرناز شاهمرادی فرناز شاهمرادی دیپلم تجربی .. کادر خدمات شعبه مهرشهر
..
کامران محسنی کامران محسنی سیکل .. امور خدماتی 1)امور خدماتی ، کافی شاپ و حراست فیزیکی
.. ..
احمدرضا ابراهیمی احمدرضا ابراهیمی دیپلم ... حراست فیزیکی حراست فیزیکی شعبه درختی
یعقوب داوری یعقوب داوری .. .. .. .. ..
رستم جلالی رستم جلالی ... ... حراست فیزیکی مسئول حراست شعبه فردیس
نرگس فکری کیسمی نرگس فکری کیسمی سیکل خدمات
محبت مطیع محبت مطیع کارشناسی کادر اداری 1)کادر اداری شعبه عظیمیه
قربان سلیمی قربان سلیمی سیکل کادر خدماتی 1) امور خدماتی، کافی شاپ و حراست شعبه مرکزی
نگار سرناز نگار سرناز لیسانس آزاد کرج سوپروایزر 1)سوپروایزر شعبه فردیس
کلیه سطوح تا پایان Advance استاد
زهرا سبزی قیسناب زهرا سبزی قیسناب دیپلم 1)کمک مربی و مسئول خدمات کیدز اسکول

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012