کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی گوهردشت صفحه3

تاریخ انتشار: 1399/02/10

کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی ( گوهردشت) : صفحه سوم

برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb1a2-2 کل کلاسهای HB1 دختر و پسر این ترم را در طول هفته یا جمعه ها(همه تایمها) ، استاد سینا لطافت ادامه و هدایت می کنند . روزهای زوج 14:45 تا 16:30

شاگردان کلاس HB2 استاد علی محمدپور به سایر کلاسهای HB2  که در صفحات 1 و 2 لینک آن موجود است ، JOIN  شوند .
https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb3frid-2  کلاس HB3   دختران روزهای جمعه صبح از 8/30 تا 14/15 شعبه مرکزی زبان نصیر استاد مهسا لازمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb3frid-2boys کلاس HB3  پسران موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت 8/30 صبح تا 2/15 عصر استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4frid-2 کلاس HB4 دختران روزهای جمعه عصر از ساعت دو و نیم ظهر تا هشت و ربع عصر شعبه مرکزی زبان نصیر استاد اسفرم

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4frid-2boys کلاس HB4  پسران  موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت14/30تا ا 20/15 عصر استاد لازمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5frid-2 کلاس HB5  روزهای جمعه عصر از ساعت دو و نیم ظهر تا هشت و ربع عصر شعبه مرکزی زبان نصیر استاد فرخی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1frid-2 کلاس  G1  روزهای جمعه عصر از ساعت دو و نیم ظهر تا هشت و ربع عصر شعبه مرکزی زبان نصیر استاد پارسا مهر

 https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2frid-2boys  کلاس P2 پسران روزهای جمعه عصر از ساعت دو و نیم ظهر تا هشت و ربع عصر شعبه مرکزی زبان نصیر استاد هدایت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2frid-2girls کلاس P2 دختران روزهای جمعه عصر از ساعت دو و نیم ظهر تا هشت و ربع عصر شعبه مرکزی زبان نصیر استاد گرجی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3frid-2boys کلاس P3 پسران روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 تا 14/15 شعبه مرکزی زبان نصیر استاد ماهان اکبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3frid-2girls کلاس P3 دختران روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 تا 14/15 شعبه مرکزی زبان نصیر استاد  عاطفه پارسا مهر

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4frid-2girls کلاس P4 دختران روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30  تا14/30  شعبه مرکزی زبان نصیر استاد سوده نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4frid-2girls کلاس P4 پسران روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 صبح   14/15 (استاد قبلی خانم جمشید پور،از 2/26 استاد نصیری ادامه می دهد)

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5frid-2 کلاس P5  روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 صبح  14/30شعبه مرکزی زبان نصیر استاد هدایت

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6frid-2 کلاس P6 روزهای جمعه عصر از ساعت دو و نیم ظهر تا هشت و ربع عصر شعبه مرکزی زبان نصیر استاد یکه دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2frid-2boys کلاس G2 پسر روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 صبح  14/30شعبه مرکزی زبان نصیر استاد صفاری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2frid-2girls کلاس G2 دختر  روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 صبح  14/30شعبه مرکزی زبان نصیر استاد مهران شرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1frid-2 کلاس M1  روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 صبح  14/30شعبه مرکزی زبان نصیر کلاس روستا آزاد و ملک آرایی باهم با هدایت استاد روستا آژاد

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2frid-2boys کلاس M2 پسران  روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 صبح  14/30شعبه مرکزی زبان نصیر استاد میرآخورلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m2frid-2girls کلاسM2  استاد محمدی دختران جمعه صبح ها 8/30 تا 14/30 شعبه مرکزی زبان نصیر

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3frid-2girls کلاس M3  دختران روزهای جمعه عصر از ساعت دو و نیم ظهر تا هشت و ربع عصر شعبه مرکزی زبان نصیر استاد  محمدی نیا

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3frid-2boys کلاسM3  پسران روزهای جمعه عصر از ساعت دو و نیم ظهر تا هشت و ربع عصر شعبه مرکزی زبان نصیر استاد شنطیایی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1frid-2

 کلاس UI1 روزهای جمعه صبح از ساعت 8/30 صبح  14/30شعبه مرکزی زبان نصیر استاد یکه دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2frid-2girls کلاس UI2  دختران موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت 8/30 صبح تا 2/15 عصر استاد رضاپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui2frid-2boys کلاس UI2  پسران موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت 8/30 صبح تا 2/15 عصر استاد فاضلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui3frid-2 کلاس UI3  پسران موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت 14/30 صبح تا 20/15عصر استاد ضرابیان

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui4frid-2 کلاس UI4 (جمعه ها)موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی کلاس استاد مصلحی با ضرابیان ادغام شد،استاد صالحی ادامه کلاس را هدایت می کنند(ساعت تشکیل کلاس 8/30 عصر زوج)

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5frid-2 کلاس UI5   موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت14/30تا ا 20/15 عصر استاد شرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui6frid-2 کلاس UI6   موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت14/30تا ا 20/15 عصر استاد فاضلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toeflfr-2 کلاس TOEFL جمعه عصر   موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت14/30تا ا 20/15 عصر(کلاس استاد اشرفی با استاد رجبی ادغام و با هدایت استاد اشرفی ادامه پیدا می کند)

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ieltsfri-2boys کلاس IELTS  پسران موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت 8/30 صبح تا 2/15 عصر استاد رجبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ieltsfri-2girls کلاس IELTS  دختران موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه ها ساعت 8/30 صبح تا 2/15 عصر استاد اشرفی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/general کلاس GENERAL  موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی جمعه عصر 2/30 تا 8/15 استاد ارغوان

🔰جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید   https://t.me/joinchat/AAAAAFR9YE2NJ3mxtm9zKQ 

کانال نصیر آنلاین : NassirOnline@ در تلگرام
درصورت هرگونه سوال  در مورد کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی (گوهردشت) با  Nassirinst_ir@  در تلگرام یا با شماره تلگرامی 09017327197 در ارتباط باشید.


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012