کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه ترم جدید 17 خرداد شعبه مرکزی(صفحه1)

تاریخ انتشار: 1399/03/07

کلاسهای ترم جدید که از 17 خرداد آغاز می گردد، مخصوص کلاسهای ....ان و کلاسهای pb  است . این ترم از سایر ترم های کوتاه تر است ، و شهریه آن نه تنها شهریه سال 99 نیست ، بلکه از شهریه پارسال نیز به میزان بیست و پنج ارزان تر است . در این ترم ویژه ، کتابهای جانبی تدریس نمی گردد و روی کتاب اصلی تمرکز می گردد.

این ترم 17 خرداد ، بصورت حضوری و آنلاین ( تواما) خواهد بود . این نوع کلاسها بصورت انحصاری در موسسات زبان نصیر در سراسر کشور اجرا میشود که هم حضوری است و هم آنلاین . هر کس دوست داشت سر کلاس می آید و هر کس دوست داشت از خانه در کلاس شرکت میکند . یا حتی می تواند بعضی جلسات را حضوری بیاید و بعضی جلسات را از منزل شرکت کند .

لینک کلاسهای ترم 17 خرداد به شرح ذیل است :

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb3a1-2  کلاسPB3  -روزهای زوج 8/30 الی 10/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb5a1-2  کلاس PB5 – دختران- روزهای زوج 8/30 الی10/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb2a2-2  کلاس-PB2  روزهای زوج 10/30 الی 12/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4ba2-2  کلاس -PB4B دختران-روزهای زوج10/30 الی 12/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb1a3-2  کلاس PB1 – روزهای زوج12/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb4aa3-2  کلاسPB4A  - روزهای زوج 12/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb2a3-2  کلاس HB2 –دختران- روزهای زوج 12/30 الی 14/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui1a3-2  کلاسUI1 – دختران –روزهای زوج 14/30 الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/prehb1a4-2  کلاس PREHB1 –دختران- روزهای زوج 14/30الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb3a4-2  کلاس HB3   -دختران- روزهای زوج 14/30 الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4a4-2  کلاس HB4  - دختران- روزهای زوج14/30 الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4a4-2  کلاس P4  -دختران – روزهای زوج 14/30 الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p6a4--2  کلاسP6   - دختران- روزهای زوج 14/30الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m3a4-2  کلاسM3  - دختران – روزهای زوج 14/30 الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui3a4-2  کلاسUI3    - دختران- روزهای زوج 14/30 الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a3a4-2  کلاسA3  - روزهای زوج 14/30الی 16/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb1a5-2  کلاس HB1  -دختران- روزهای زوج 16/30الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5a5-2  کلاسHB5  -دختران- روزهای زوج 16/30 الی 18/15(این کلاس تماما آنلاین با صدقیانی است،متقاضیان کلاس حضوری روزهای فرد ساعت 6/30 با استاد صف خانی تشریف بیاورند.)

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g1a5--2  کلاس G1- دختران- روزهای زوج 16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1a5-2  کلاسP1 – دختران- روزهای زوج16/30 الی18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2a5-2  کلاس P2  -دختران- روزهای زوج 16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p3a5-2  کلاس P3 – دختران- روزهای زوج 16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5a5-2  کلاسP5 – دختران-روزهای زوج 16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a1a5-2  کلاس A1  - روزهای زوج 16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/toefla5-2  کلاس TOEFL - دختران –روزهای زوج16/30 الی 18/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ieltsa6-2  کلاسielts –روزهای زوج18/30 الی 20/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/g2a6-2  کلاسG2 – دختران –روزهای زوج18/30 الی 20/15 

 


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012