کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه کلاسهای آنلاین زبان نصیر مرکزی نیمه2بهار

تاریخ انتشار: 1399/02/29

برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 2 بهار 99 موسسه زبان نصیر شعبه مرکزی گوهردشت

همه زبان آموزان نصیر در همه شعبات نصیر در سراسر  تهران و البرز می توانند در هر شعبه ای که مایل بودند ، در کلاس آنلاین شرکت کنند .  سیستم بصورت یکپارچه است . نگران کارنامه و... نباشید

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b1online  کلاسB1 روزهای زوج 11 تا 12/45 استاد شب خوش

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2online  کلاسB2 روزهای زوج11 تا12/45 استاد قورچیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3online  کلاسB3 روزهای زوج 14/45 تا 16/30 استاد حاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3onlin-2  کلاسb3 – روزهای زوج14/45الی 16/30 –استاد مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3onlin-2  کلاسb3 – روزهای زوج14/45الی 16/30 –استاد مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch2online  کلاسCH2 روزهای زوج 14/45 تا 16/30استاد روح نواز(استاد جدیدمحدثه محمدی)

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch18online  کلاس CH18 روزهای زوج16/30 تا18/15 استاد ناصرترابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3online  کلاسCH3 روزهای زوج 16/30 تا18/15استاد حاج محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch9online  کلاس CH9 روزهای زوج 18/30 تا 20/15 استاد عباسی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4online  کلاسCH4 روزهای زوج 18/30 تا 20/15 استاد اسدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4onlin  کلاس  ch4  -روزهای زوج18/30 الی 20/15-استادنیکخواه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6online  کلاسB6 روزهای زوج 20/30 تا22/15 استاد محمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch5online  کلاس CH5 روزهای فرد 16/30 تا 18/15 استاد پورزادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch6online  کلاسch6 –روزهای فرد11 الی12/45 استاد تکه

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch11online  کلاس ch11 – روزهای فرد 11 الی12/45 استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1online  کلاسch1  -روزهای فرد 11الی 12/45 استاد ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch7online  کلاسch7 – روزهای فرد 14/45 الی16/30 استاد بیگلری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch12online  کلاس ch12 – روزهای فرد14/45 الی16/30 استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch17online  کلاسch17 – روزهای فرد14/45 الی16/30 استاد میرآخورلی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch13online  کلاس ch13 – روزهای فرد 16/30 الی 18/15 استاد نصیری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4online  کلاسb4 – روزهای فرد16/30 الی18/15 استاد والی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch8online  کلاسch8 – روزهای فرد 16/30 الی 18/15 استاد اسکندری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5online  کلاسb5 – روزهای فرد 18/30 الی 20/15 استاد اسکندری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch14online  کلاس ch14 – روزهای فرد 18/30 الی20/15 استاد گرشاسبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch10online  کلاسch10 – روزهای فرد 16/30 الی18/15 استاد قنبری

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch16online  کلاسch16 – روزهای فرد20/30 الی22/15 استاد ناصرترابی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5onlin  کلاسb5  استاد دنیا نصیری-روزهای فرد ساعت 18/30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5onli  کلاس b5 استاد قورچیان-روزهای فرد ساعت18/30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb1  کلاسpreb1

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb3  کلاسpreb3


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012