لطفا قبل از پرداخت وجه و ثبت نام در آموزشگاه متن قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.
اطلاعات پرداخت
نام:
نام خانوادگی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
علت واریز وجه:
مبلغ(حداقل 50000 ریال):
شعبه دریافت کننده:
پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت
همه کارتهای عضو شتاب
مورد قبول هستند