برنامه کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 99
تاریخ انتشار: 1399/03/29

 کلاسهای آنلاین نیمه 1 تابستان 99 :


شروع کلاسهای روز زوج: شنبه 1399/4/14   -   شروع کلاسهای روز فرد: یکشنبه 1399/4/15 
برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.


کودکان :

B1 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد حاج محمدی (پسر)

B1 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد عباسی (دختر)

B2 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد کیا

B3 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد مهتاب قنبری (دختر)

B3 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد هاجر قنبری (پسر)

B4 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد کیا

B5 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد مهتاب قنبری (دختر)

B5 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد بزرگی (پسر)

B6 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد حاج محمدی (پسر) 

B6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد مهتاب قنبری (دختر)


CH1 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد رضایی (دختر)

CH1 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد عرب (پسر)

CH2 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد مهسا قنبری (دختر)

CH2- - فرد 14:30 الی 16:15-مریم محمدزاده (پسر)

CH3 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد رضایی

CH4 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد مهسا قنبری (دختر)

CH4 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد محمدزاده (پسر)

CH5 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد حاج محمدی (پسر)

CH5 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد پورکرباسی (پسر)

CH5 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد عباسی (دختر)

CH6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد عندلی (پسر)

CH6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد سید (دختر)

CH7 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد مرادی (دختر)

CH7 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد بزرگی (پسر)

CH8 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد محمدپورکرباسی (دختر)

CH8 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد بزرگی (پسر)

CH9 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد مرادی

CH10 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد عندلی (پسر)

CH10 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد محمدزاده (دختر)

CH11 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد مهتاب قنبری (دختر)

CH11 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد مریم محمدزاده (پسر)

CH12 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد محمدپورکرباسی (دختر)

CH12 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد بزرگی (پسر)

CH13 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد مهتاب قنبری

CH14 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد کیا (دختر)

CH14 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد سید (پسر)

CH15 - زوج 10:30 الی 12:15 - استاد کیا (دختر)

CH15 - زوج 10:30 الی 12:15 - استاد بزرگی (پسر)

CH16 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد حسنلو

CH17 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد کیا

CH18 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد مهسا قنبری


نوجوانان :

PB1 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد رضایی

PB2 -  زوج 10:30 الی 12:15 - استاد رضایی

PB3 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد مهسا قنبری

PB4A - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد عندلی (دختر)

PB4A - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد حسین آبادی (پسر)

PB4B - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد مرادی

PB5 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد عندلی (دختر)

PB5 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد عرب (پسر)


بزرگسالان :

HB1 - فرد 10:30 الی 12:15 - استاد عرب

HB2 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد حاج محمدی

HB3 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد حسنلو

HB4 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد محمدپورکرباسی (دختر)

HB4 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد بزرگی (پسر)

HB4 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد سید

HB5 - زوج 12:30 الی 14:15 - استاد حسنلو


G1 - زوج 20:30 الی 22:15 - استاد محمدپورکرباسی

G1 - زوج 20:30 الی 22:15 - استاد تکلو


P1 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد عرب (پسر)

P1 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد تکلو

P2 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد محمدپورکرباسی (پسر)

P2 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد تکلو (دختر)

P3 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد حسنلو

P4 - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد مرادی

P5 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد حسنلو (پسر)

P5 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد پورکرباسی (دختر)

P6 - زوج 20:30 الی 22:15 - استاد روستاآزاد

P6 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد عرب


G2 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد حسنلو


M1 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد روستاآزاد (دختر)

M1 - زوج 18:30 الی 20:15 - استاد رجبی (پسر)

M1 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد بدرلو

M2 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد روستاآزاد

M3 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد روستاآزاد

M3 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد جاهد


UI1 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد محمدی نیا (دختر)

UI1 - فرد 18:30 الی 20:15 - استاد رجبی (پسر)

UI2 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد محمدی نیا (پسر)

UI2 - فرد 12:30 الی 14:15 - استاد ضرابیان (دختر)

UI3 - زوج 14:30 الی 16:15 - استاد نیکویی

UI4 - فرد 10:30 الی 12:15 - استاد حسینی

UI4 - جمعه 8:30 الی 14:15 - استاد جعفری

UI5 - فرد 14:30 الی 16:15 - استاد محمدی نیا

UI6 - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد نیکوییA1 - فرد 12:00 الی 13:45 - استاد امیرشقاقی

A2 -  زوج 10:30 الی 12:15 - استاد اشجعی

A3 - زوج 12:00 الی 13:45 - استاد امیرشقاقی


IELTS L/R - زوج 16:30 الی 18:15 - استاد رجبی

TOEFL S/W - فرد 16:30 الی 18:15 - استاد محمدی نیا
© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012