کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه کلاس آنلاین گوهردشت (2روز درهفته)صغحه2

تاریخ انتشار: 1399/02/20

کلاسهای آنلاین شعبه مرکزی ( گوهردشت) : صفحه  پنجم

برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4g1  کلاسB4 استاد اصغری نژاد –یکشنبه وپنج شنبه9صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4g3  کلاس B4 استاداصغری نژاد –یکشنبه وپنج شنبه16/30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4g3  کلاسCH4 استاد دنیا نصیری-یکشنبه17وپنج شنبه13

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6h1  کلاسB6 استاد عارفه والی پور-یکشنبه وسه شنبه9صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2g3  کلاسB2 استاد بیگلری-یکشنبه وپنج شنبه 16/30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1h2  کلاسCH1 استادقنبری-یکشنبه وسه شنبه14/45

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch1h1  کلاسCH1 استادقنبری-یکشنبه وسه شنبه9صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch9g3  کلاسCH9 استادقنبری-یکشنبه17وپنج شنبه13

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch8g4  کلاسCH8 استادقنبری-یکشنبه18/30وپنج شنبه11/15

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b1h1  کلاسB1 استاد گودرزی-یکشنبه وپنج شنبه9صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2g1  کلاسB2 استاد بیگلری-یکشنبه وپنج شنبه9صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b2g2  کلاسB2 استاد رمضانی –یکشنبه وپنج شنبه14/45

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3h1  کلاسB3 استاد حسینی –یکشنبه و سه شنبه9صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b3h2  کلاسB3 استادفروزان اسدی-یکشنبه و سه شنبه14/45

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4h1  کلاسB4 استادآزاده سلیمانی –یکشنبه وسه شنبه9صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4f2  کلاسB4   استاد ساراتکه-سه شنبه9صبح و پنج شنبه14/45

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5f1  کلاسB5 استاد افخمی پور-سه شنبه وپنج شنبه ساعت16/30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3f1  کلاسCH3  استاداسکندری-سه شنبه وپنج شنبه9صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3f3  کلاسCH3 استاد اسکندری-سه شنبه وپنج شنبه 16/30

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch11f4  کلاسCH11 استادمریم اسکندری-سه شنبه18/30وپنج شنبه13

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch5f3  کلاس CH5 استاد قنبری-سه شنبه17وپنج شنبه14/45

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch6f5  کلاسCH6 استادقنبری-سه شنبه18/30 و پنج شنبه9

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch16  کلاسCH16 استادگرشاسبی –سه شنبه 18/30 و پنج شنبه 13

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch7f4  کلاسCH7 استاددنیا نصیری-سه شنبه18/30وپنج شنبه14/45

https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4b  کلاسb4  استاد کیانا عرب –روزهای فرد14/45


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012