کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نیمه1 زمستان شعبه درختی

تاریخ انتشار: 1399/09/22

کلاس های آنلاین نیمه1 زمستان شعبه درختی(انوشیروان)

تاریخ شروع:روزهای زوج 99/10/6 و روزهای فرد 99/10/7و روزهای جمعه 99/10/12


برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.


کودک و نوجوان-زوج و فرد:https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b5-430  روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسb5 مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-430   روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسb4 نازنین زهرا رضایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch4-430  روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسch4 آتنا دشوارگو

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4a-430  روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسpb4a درنازچگینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch2-430  روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسch2دلارام مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-430  روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسb1 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4a-on روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاس pb4a مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch1-630  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسch1 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch9-630   روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسch9 دلارام مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch6-630   روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسch6 آتنا دشوارگو

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb5-g-630   روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسpb5 نازنین زهرا رضایی  دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb5-b-630   روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسpb5 درنازچگینی (پسرانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch5-430  روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسch5 ساناز پایدار

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b3-430  روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسb3 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-430  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسb2 سانازپایدار

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch3-630  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسch3 پریا حیدرزادگان (دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb3-630  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسpb3 نازنین زهرا رضایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch3-b روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسch3 علیرضا دهاز(پسرانه)

.... -روزهای زوج و فرد :


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-430 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسg1 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-430 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسp5 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m2-430 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسm2 آرمین فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-430 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسp6 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui6-430  روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسui6 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ielts-630  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسielts حسین چراغی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui6-630  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسui6 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-630  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسp1 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-630  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسhb5 سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m1-630  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسm1 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui4-630  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسui4 آرمین فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a3-830  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسa3 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-830  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسp4 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-830  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسp3 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/toefl-830  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسtoefl مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-230  روزهای فرد ساعت 14:30 الی 16:15 -کلاسg2 سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb3-430 روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسhb3 مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb3-630  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسhb3 دلارام مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-630  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسp2 سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-b روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسp2 امیرحسین معصومی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-630  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسhb4 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-b روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسhb4 فراز عمرانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui3-630  روزهای فردساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسui3 آرمین فیروزگاه 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a1-830  روزهای فرد ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسa1 آرمین فیروزگاه 


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a3-on روزهای جمعه ساعت 8:30 الی 14:15 -کلاسa3 آرمین فیروزگاه 


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc10-1 مدرسه مکالمه  KC10

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012