کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاسهای پکیج و غیرانگلیسی مشترک کلیه شعب ⭐️

تاریخ انتشار: 1399/08/03

کلاسهای پکیـــج و غیرانگلیسی آنلایــن مشترک کلیه شعب

✅ پکیج HB : روزهای فرد ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد - 1399.9.16)
پکیج HB : روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 (شروع شد 1399.10.7)
پکیج HB : روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد 1399.10.20)
پکیج HB : روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد 1399.12.13)
پکیج HB : روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 (شروع شد 1400.1.22)
🅾️ پکیج HB : روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 (در حال تکمیل ظرفیت)
پکیج Basic : روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 ( شروع شد - 1399.9.15 )
پکیج Basic : روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 ( شروع شد 1400.1.25 )
🅾️ پکیج Basic : روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 ( شروع شد 1400.1.25)
✅ پکیج P1 : روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 (شروع شد - 1399.10.27)
پکیج P1 : روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 (شروع شد - 1399.12.10)
🅾️ پکیج P1 : روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 (در حال تکمیل ظرفیت)
پکیج P4 : روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 (شروع شد - 1399.10.20)
پکیج P4 : روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد - 1399.12.23)
🅾️ پکیج P4 : روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 (در حال تکمیل ظرفیت)
پکیج M : آنلاین - زوج 18:30 الی 20:15 (شروع شد - 1399.12.4)
🅾️ پکیج M : آنلاین - زوج 18:30 الی 20:15 (در حال تکمیل ظرفیت)


✅ مکالمه TM1 : روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 (شروع شد - 1399.10.14)
مکالمه TM1: روزهای فرد 16:30 الی 18:15 (شروع شد - 1399.10.30)
✅  مکالمه TM1: روزهای زوج 16:30 الی 18:15 (شروع شد 1399.12.2)
🅾️  مکالمه TM1: روزهای زوج 18:30 الی 20:15 (در حال تکمیل ظرفیت)    
✅ مکالمه TM2 : روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد - 1399.9.26)
مکالمه TM2: روزهای فرد 18:30 الی 20:15 (شروع شد - 1399.11.19)
🅾️ مکالمه TM2: روزهای فرد 20:30 الی 22:15 (در حال تکمیل ظرفیت)


✅ ترکی استانبولی : روزهای زوج 20:30 الی 22:15 (شروع شد - 1399.8.24)
🅾️ ترکی استانبولی : روزهای زوج 18:30 الی 20:15 ( شروع از 1399.11.18)
✅ پکیچ آلمانی : روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد - 1399.9.12)
پکیچ آلمانی : روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد 1399.10.6)
  پکیچ آلمانی : روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد 1399.11.15)
🅾️ پکیچ آلمانی : روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 (در حال تکمیل ظرفیت)
پکیج فرانسه : روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (شروع شد 1399.11.20)
🅾️ پکیج فرانسه : روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 (در حال تکمیل ظرفیت)
🅾️ ترمیک آلمانی A1:  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 (در حال تکمیل ظرفیت)

✅ مدرسه زبان کودک (3 تا 6 سال) : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ساعت 10:30 الی 12:00© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012