کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

گالری تصاویر مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر

 1. مدارک بین المللی دانشجویان ( ILETS, TOEFL , ... )
 2. شعبه مرکزی گوهردشت
 3. شعبه عظیمیه
 4. شعبه فردیس زبان نصیر
 5. شعبه درختی
 6. شعبه مهرشهر
 7. موسسه زبان نصیر شعبه شهرک گلستان(شهرک راه آهن)
 8. گروه تخصصی ترجمه همزمان
 9. عکسهای عمومی
 10. دوره یا مناسبتهای خاص
 11. مدرسه زبان کودک نصیر
 12. مدرسه مکالمه کودک(اول تا سوم دبستان)
مدارک بین المللی دانشجویان ( ILETS, TOEFL , ... )
1985.09.16 TOEFL- Mostafa Ahmadi
1988.07.08 IELTS Milad Gohari
1990.04.25 TOEFL- Ahmad ShamluMehr
1991.09.22 Italian - Behnush Salami
2009.02.21 IELTS- Fateme Parvinnezhad
2009.03.07 IELTS- Amirreza Vahdati
2009.03.07 IELTS- Mina Eslami
2009.03.27 IELTS- Sorush Negahdari
2009.11.19 IELTS- Saleh Shariftehrani
2010.02.27 IELTS- Niloofar Mazhari
2011.02.26 IELTS- Fateme Abbasnezhad
2011.10.22 IELTS-nima Khsknezhad
2012.03.10 IELTS- Afshin Niyayesh
2013.11.09 IELTS- Meysam Nazari
2013.12.07 IELTS- shiva FallahMorad
2014.08.16 TOEFL- Benyamin Monavari
2015.06.25 IELTS- Arezoo Borumandnia
2015.11.07 IELTS- samane Mirzayi Gokeh
2016.01.23 IELTS- Saber Mombeini
2016.02.13 IELTS- Hamidreza Dehghani
2016.03.12 IELTS- Shadi Mansurkhaki
2016.07.09 IELTS- Hamidreza Habibollahi
2016.07.09 IELTS- Neda Shafeie
2016.07.16 IELTS- Majid Hajimahmudzade
2016.12.09MSRT - Fateme Abedi
2017.04.08 IELTS- Mohsen Shakibafar
2018.02.10 IELTS- Yegane Darki.jpg
2018.02.10 IELTS- Farniam Shahrami
2018.04.14 IELTS- Behnam Tahvildarzade
2018.07.17Goethe -Sina Sajjadi
2018.11.30 TOEFL- Alireza Darzi
2018.12.08 IELTS- Niki Narimani
2018.12.15 IELTS- Vahid Beheshtian
2019.01.27 Goethe -Shahin Rahimmalek
2019.02.06 Goethe -Saboore Rahbarzare
2019.02.10 OKF - Reza Gazeri
2019.03.02 Italian - Shahab Mansuri
2019.03.14 IELTS- Ensiye Hajazimi
2019.07.06 IELTS- Sorush Daryani
2019.07.08 IELTS- Kosar Alimohammad
2019.08.01 IELTS- Babak Mahmudian
2019.08.01 IELTS- tina Khalilzad
2019.09.29Goethe - Ali Fatehzafar
2019.10.20 Goethe -Mohammadtaha Qeydari 2
2019.10.20 Goethe -Mohammadtaha Qeydari 4
2019.12.11 Goethe -Mohammadtaha Qeydari 3
2019.12.15 Goethe -Mohammadtaha Qeydari 1
2019.10.26 IELTS- Maryam Habibnia
2020.01.11 IELTS- Sadeq Akhavan Sabbaq
2020.01.16MHLE - Nooshin Jalalzade Aqdam
2020.02.13 OKF Amir Abdolrahimzade
2020.6.1 Duolingo Mohammareza Jabarpur
2020.6.25 Mohammad pur bal tork1
2019.11.02 Alireza Darzi
2020.6.20 Parya Bahramirad 3
2019.08.01 Tina Khalilzade sabet3
جهت تست
2020.08.14 Amirmohammad Azadbakhsh1
2020.11.07 Alireza Goldansaz
2020.9.3 Kazem Vahidimanesh3
2020.08.31 Ali Khari
2020.09.09 Meysam Sojoudi3
2020.09.09 Shayan Ariyanpour3
2020.09.13 Azade Shoja3
 دوالينگو با نمره ۱۲۰
شقایق افراصیابیان
فرزانه عزیزی
شاهین
سروش ایرجی مقدم
نگین حقیقت
محمد رفیعی مهر
آرمان منتظریان
بهنوش سلامی ناصریان
یاسمن رشتیانی
2020.10.3 Atiye Meydanchi3
2020.10.1 Mahyar Pirzade3
2020.1.2 Kamran Mehrvar3
كسب نمره ٧.٥ آيلتس در نصير مهرشهر
2020.10.26 Mahyar Pirzade3
2020.10.23 AmirSalmasifar3
2020.10.15 Sanaz Sepehri3
2020.10.19 Faranak Canani3
آيلتس شعبه مركزي،با تشكر از استاد اشرفى عزيز
2020.9.15 Ali Darvishi3
2020.12.12 Sonia Nasirzade3
2020.12.13 Saghar Haririfar4
2020.12.17 Mahan Hayati koltape3
2020.12.16 Ali Derafshi3
2021.1.7 Shahrzad Moradifar 3
مدرك دوالينگو زبان نصير مهرشهر
2021.1.15 Nahal Ariankia3
2021.1.09 Ali Khari3
زبان نصير شعبه مهرشهر
2020.9.12 Maryam Jalilinaz novin (1)
2020.9.12 Maryam Jalilinaz novin (2)
photo_2021-03-08_12-35-06
photo_2021-03-08_12-35-09
photo_2021-03-08_12-35-11
photo_2021-03-08_12-35-14
photo_2021-03-08_12-35-17
photo_2021-03-08_12-35-19
photo_2021-03-08_12-35-22
photo_2021-03-08_12-35-24
photo_2021-03-08_12-35-26
photo_2021-03-08_12-35-29
photo_2021-03-08_12-35-31
photo_2021-03-08_12-35-34
photo_2021-03-08_12-35-36
مدرك آيلتس
2021.03.08 Niki Sahebjaami 3
مدرك دولينگو نصيرمهرشهر
مدرك ÖSD A1 نصيرمهرشهر
photo_2021-05-15_13-12-22
photo_2021-05-15_13-12-26
photo_2021-05-15_13-12-29
photo_2021-05-15_13-12-32
photo_2021-05-15_13-12-34
photo_2021-05-15_13-12-36
photo_2021-05-15_13-12-39
photo_2021-05-15_13-12-41
anahita dashtneshan osd
anahita dashtneshan osd
مدرك دولينگو نصير مهرشهر
كارنامه آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آيلتس (شعبه درختى)
كارنامه آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آزمون آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آزمون آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آزمون آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آزمون آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آزمون آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آزمون آيلتس (شعبه درختى)
كارنانه آزمون آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آزمون آيلتس (شعبه انوشيروان)
كارنامه آيلتس - زبان نصير شعبه مهرشهر
photo_8@14-10-2021_16-52-06
photo_9@14-10-2021_16-52-06
photo_10@14-10-2021_16-52-07
photo_11@14-10-2021_16-52-07
photo_11@14-10-2021_16-52-07
photo_11@14-10-2021_16-52-07
photo_13@14-10-2021_16-52-07
photo_14@14-10-2021_16-52-07
photo_15@14-10-2021_16-52-07
photo_16@14-10-2021_16-52-07
photo_17@14-10-2021_16-52-07
photo_18@14-10-2021_16-52-16
photo_19@14-10-2021_16-52-16
photo_20@14-10-2021_16-52-16
photo_21@14-10-2021_16-52-16
photo_22@14-10-2021_16-52-16
photo_23@14-10-2021_16-52-16
photo_24@14-10-2021_16-52-16
photo_25@14-10-2021_16-52-16
photo_26@14-10-2021_16-52-16
photo_27@14-10-2021_16-52-16
photo_28@14-10-2021_16-52-29
photo_29@14-10-2021_16-52-29
photo_30@14-10-2021_16-52-29
photo_31@14-10-2021_16-52-29
photo_32@14-10-2021_16-52-29
photo_33@14-10-2021_16-52-29
photo_34@14-10-2021_16-52-29
photo_35@14-10-2021_16-52-30
photo_36@14-10-2021_16-52-30
photo_37@14-10-2021_16-52-30
photo_38@14-10-2021_16-52-33
photo_39@14-10-2021_16-52-34
photo_40@14-10-2021_16-52-34
photo_41@14-10-2021_16-52-34
Ehsan ghaffari.jpg
كارنامه دولينگو - نصير مهرشهر
كارنامه آيلتس - شعبه انوشيروان
دولينگو- مهندس كمالى نژاد - مديريت شعبه عظيميه
photo_1@22-12-2021_09-48-28
photo_2@22-12-2021_09-48-29
photo_3@22-12-2021_09-48-30
photo_4@22-12-2021_09-48-30
photo_5@22-12-2021_09-48-31
photo_6@22-12-2021_09-48-31
photo_7@22-12-2021_09-48-32
photo_8@22-12-2021_09-48-33
photo_9@22-12-2021_09-48-33
photo_10@22-12-2021_09-48-34
photo_11@22-12-2021_09-48-35
photo_12@22-12-2021_09-48-36
photo_13@22-12-2021_09-48-36
photo_14@22-12-2021_09-48-37
photo_15@22-12-2021_09-48-37
photo_16@22-12-2021_09-48-38
photo_17@22-12-2021_09-48-38
photo_19@22-12-2021_09-48-40
photo_20@22-12-2021_09-48-40
photo_21@22-12-2021_09-48-41
photo_22@22-12-2021_09-48-43
photo_23@22-12-2021_09-48-44
photo_24@22-12-2021_09-48-45
كارنامه آيلتس - شعبه انوشيروان
كارنامه آيلتس - زبان نصير شعبه انوشيروان
گوته - شعبه فرديس
photo_5@17-04-2022_12-22-20
photo_7@17-04-2022_12-22-20
photo_8@17-04-2022_12-22-20
photo_9@17-04-2022_12-22-20
photo_10@17-04-2022_12-22-20
photo_11@17-04-2022_12-22-20
photo_12@17-04-2022_12-22-20
photo_13@17-04-2022_12-22-20
photo_14@17-04-2022_12-22-26
photo_15@17-04-2022_12-22-26
photo_16@17-04-2022_12-22-27
photo_17@17-04-2022_12-22-27
photo_18@17-04-2022_12-22-27
photo_19@17-04-2022_12-22-27
photo_20@17-04-2022_12-22-27
photo_21@17-04-2022_12-22-27
photo_22@17-04-2022_12-22-27
photo_23@17-04-2022_12-22-27
photo_24@17-04-2022_12-22-33
photo_25@17-04-2022_12-22-33
photo_26@17-04-2022_12-22-33
photo_26@17-04-2022_12-22-33
photo_27@17-04-2022_12-22-33
photo_28@17-04-2022_12-22-33
photo_30@17-04-2022_12-22-33
photo_31@17-04-2022_12-22-34
photo_33@17-04-2022_12-22-34
photo_4@17-04-2022_12-22-20.jpg
photo_6@17-04-2022_12-22-20
photo_32@17-04-2022_12-22-34.jpg
photo_29@17-04-2022_12-22-33
كارنامه b2 آلمانى - شعبه تهران
كارنامه آيلتس - استاد چراغى - شعبه انوشيروان
كارنامه آيلتس - استاد چراغى (شعبه انوشيروان)
كارنامه دولينگو - شعبه انوشيروان استاد چراغى عزيز
celta
كارنامه آلمانى
مدرك بين المللى CELPIP
مدرك بين المللى CELPIP
نصیر عظیمیه 1
نصیر عظیمیه 2
نصیر عظیمیه 4
نصیر عظیمیه 5
نصیر عظیمیه 6
نصیر عظیمیه 7
نصیر عظیمیه 8
نصیر عظیمیه 9
نصیر عظیمیه 11
نصیر عظیمیه 12
نصیر عظیمیه13
نصیر عظیمیه 14
نصیر عظیمیه 15
نصیر عظیمیه 16
نصیر عظیمیه 17
نصیر عظیمیه 18
نصیر عظیمیه 19
نصیر عظیمیه 20
نصیر عظیمیه 21
نصیر عظیمیه 22
نصیر عظیمیه 23
نصیر عظیمیه 24
نصیر عظیمیه 25
نصیر عظیمیه 26
نصیر عظیمیه 27
نصیر عظیمیه 28
نصیر عظیمیه 29
نصیر عظیمیه 30
نصیر عظیمیه 31
نصیر عظیمیه 3
نصیر عظیمیه 10
كارنامه آيلتس زير نظر استاد قره داغى - شعبه مركزى
دانیال لیموچی
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه 2
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه 3
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه 4
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه5
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه 6
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه7
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه8
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه9
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه10
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه11
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه12
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه13
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه14
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه15
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه16
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه17
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه18
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه19
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه20
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه21
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه22
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه23
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه24
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه26
V Test
ilac آی لک
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه 3
زبان نصیر شعبه عظیمیه - نصیر عظیمیه
Ielts 6
photo_2023-07-17_12-25-03
سلام استاد وقت بخیر
OSD - photo_2023-07-23_21-04-35
b_dd3fe86a-7984-4734-be3b-656fb2dca845
CELPIP سلپیپ
CELTA Mehsi Rahman
1 (1)
photo_2023-11-07_12-52-23
photo_2023-11-12_15-41-33
نخبگان نصير در شعبه مركزى
كارنامه موفق آيلتس - شعبه مركزى
مدرک A2 زبان آلمانی آزمون بین المللی ÖSD
مدرک A2 زبان آلمانی آزمون بین المللی ÖSD
IR02623501282-31-12-2023-ETRF-1
1402.10 (1)
1402.10 (2)
1402.10 (3)
1402.10 (4)
1402.10 (6)
1402.10 (7)
1402.10 (9)
1402.10 (11)
1402.10 (12)
1402.10 (13)
1402.10 (14)
1402.10 (15)
1402.10 (16)
1402.10 (17)
1402.10 (18)
Hirbod Kargar
photo_2024-04-06_11-34-22
photo_2024-04-13_18-21-57
photo_2024-05-18_21-09-01
شعبه مرکزی گوهردشت
کافی شاپ شعبه مرکزی زبان نصیر
محل ثبت نام شعبه مرکزی زبان نصیر
هفت سین سال95 شعبه مرکزی زبان نصیر
سالن انتظار برای اولیا محترم شعبه مرکزی زبان نصیر
کلاس پکیج نیمه خصوصی فرانسه شعبه مرکزی زبان نصیر
شعبه مرکزی زبان نصیر
کلاس آموزشی کودک و نوجوان شعبه مرکزی زبان نصیر
محل فروش کتابهای آموزشی شعبه مرکزی زبان نصیر
کلاس های فشرده بزرگسال شعبه مرکزی زبان نصیر
کافی شاپ شعبه مرکزی زبان نصیر
استند پوستر و کتب آموزشی شعبه مرکزی زبان نصیر
پذیرش شعبه مرکزی زبان نصیر
کلاس آموزشی کودک و نوجوان شعبه مرکزی زبان نصیر
کادر اداری شعبه مرکزی
کادر اداری شعبه مرکزی زبان نصیر
تبلیغات زبان نصیر در سراسر کرج
تبلیغات زبان نصیر در سراسر کرج
سالن انتظار شعبه مرکزی زبان نصیر
محل ثبت نام شعبه مرکزی زبان نصیر
بیلبورد تبلیغاتی زبان نصیر در دانشگاه آزادکرج
سالن انتظار برای اولیای محترم شعبه مرکزی زبان نصیر
سالن انتظار برای اولیای محترم شعبه مرکزی زبان نصیر
سالن انتظار برای اولیای محترم شعبه مرکزی زبان نصیر
بیلبورد نصیر ثبت نام ترم تابستان - طالقانی آزادگان
دفتر اداری شعبه مرکزی
دفتر اداری شعبه مرکزی
شعبه عظیمیه
ساختمان شعبه عظیمیه
ساختمان شعبه عظیمیه
مناطق تحت پوشش - شعبه عظیمیه
دکتر میرآقا - حاج آقا میرآقا - مهندس کمالی نژاد
مراسم افتتاحیه شعبه - دکتر میرآقا (رئیس شعب)
تقدیر از اساتید نمونه سال
مراسم افتتاحیه شعبه - مهندس کمالی نژاد (مدیر شعبه)
اتاق اساتید
آفیس مدیریت
کتب انتشارات نصیر
پوسترهای انتشارات نصیر
آفیس اداری
کلاس آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
نوروز 1395
نمای شعبه عظیمیه در یک روز بارانی
نمای شعبه عظیمیه در یک روز بارانی (میدان بعثت)
دفتر ثبت نام شعبه عظیمیه
آفیس اداری
نمازخانه
چشم انداز شعبه عظیمیه - یک روز زیبای بهاری
بیلبورد نصیر ثبت نام ترم تابستان - طالقانی آزادگان
بیلبورد نصیر ثبت نام ترم تابستان - طالقانی آزادگان
قفسه کتابها
استند پوستر
لوازم التحریر
جشن یلدا - 94.9.27
جشن نوروز 94.12.27
روز معلم 95.2.12
خانه باغ 95.2.22
جشن تولد
بایگانی
بیلبورد بسیار بزرگ شعبه عظیمیه-زمین چمن میدان اسبی
بالن نصیر
بالن نصیر
بالن نصیر
بیلبورد بسیار بزرگ شعبه عظیمیه-زمین چمن میدان اسبی
قطب برتر آموزش زبان آلمانی در استان البرز
پذیرش
سالن امتحانات
تعیین سطح
Eye Examination
Girls day 2
Kids day1
Preschool first day
Summmer Ends 2
Summmer Ends 2
Yalda
Kidsschool
Kidsschool
نمای زیبایی یک روز برفی
جوایز کلاسی دانش آموزان
روز معلم - Teachers Day
روز معلم - Teachers Day
مدیریت شعبه عظیمیه - مهندس کمالی نژاد
بیلبورد تبلیغاتی
بیلبورد تبلیغاتی
🌹 در محیطی دلپذیر و متفاوت در خدمت شما عزیزان هست
🌹 در محیطی دلپذیر و متفاوت در خدمت شما عزیزان هست
🌹 در محیطی دلپذیر و متفاوت در خدمت شما عزیزان هست
🌹 در محیطی دلپذیر و متفاوت در خدمت شما عزیزان هست
🌹 در محیطی دلپذیر و متفاوت در خدمت شما عزیزان هست
🌹 در محیطی دلپذیر و متفاوت در خدمت شما عزیزان هست
بیلبورد تبلیغاتی
IELTS Mock - آیتلس ماک - آیلتس آزمایشی - کرج
افطاری ماه مبارک رمضان
نماز عید سعید فطر
مانور امداد و نجات
مدرسه زبان کودک
آیلتس ماک IELTS Mock Center
آیلتس ماک IELTS Mock Center
Bulletin Board
Enterance Corridor
چهارمین دوره آزمون IELTS Mock
کمد سوالات
آبسردکن / آبگرم کن
تابلوی ورودی
بیش از صد عنوان کتاب متنوع / در دسته بندی های موضو
نمای داخلی آفیس با گلها
Night view
جشن اول مهر
بوفه عظیمیه
جایزه
پیکسل
یلدا
کلاس عظیمیه
کلاس عظیمیه 2
آفیس - مهندس یاسر کمالی نژاد
کتابخانه
آفیس
کیدز مدرسه زبان کودک
سالن نمایش فیلم
گل تراس
سالن نمایش فیلم
اعزام مترجم همزمان به جلسات بین المللی
نمای بیرونی
نمای شب
کیک لوگوی نصیر طوطی
Nassir گل
لوگوی طوطی
نمودار نمرات پکیج
شکلات نصیر
کلاسهای انلاین
گل آفیس
نمایش کلاسی به انگلیسی
مدرک بین المللی idp تدریس آیلتس - آرش مولام وردی
استاد مهدی یادگاری - سوپروایزر - کلاس خصوصی تلفنی
مدرک بین المللی idp تدریس آیلتس - محمدرضا جبارپور
بیلبورد
کبوتر
واکس کفش
بیلبورد
جشن نیمه شعبان
روز معلم
تبلت
لابی ورودی
جوایز اساتید اول تا سوم نظرسنجی
A beautiful night view of Azimiye Branch
rainbow
نمای ساختمان عظیمیه
نمای ساختمان عظیمیه
1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
شعبه فردیس زبان نصیر
شعبه بزرگ فردیس
شعبه درختی
تور های آموزشی و تفریحی
تور های آموزشی و تفریحی
تور های آموزشی و تفریحی
تور های آموزشی و تفریحی
تور های آموزشی و تفریحی
تور های آموزشی و تفریحی
تور های آموزشی و تفریحی
افتتاحیه
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدزسه زبان کودک
مدزسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زیان کودک
محیط آموزشی
محیط آموزشی
محیط آموزشی
محیط آموزشی
محیط آموزشی
کلاس آمورشی
کلاس های آموزشی
امتحانات سراسری میانترم
امتحانات سراسری میانترم
امتحانات سراسری میانترم
امتحانات سراسری میانترم
امتحانات سراسری میانترم
امتحانات سراسری میانترم
امتحانات سراسری میانترم
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
تور کاشان
کتابخانه
بوفه
اتاق اساتید
دفتر اداری
محیط آموزشی
دفتر اداری
شعبه مهرشهر
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
#VIP_Branch#
#VIP#Uniqueness
KidsSchoolTime#Zoo#
KidsSchoolTime#Zoo#
KidsSchoolTime#Zoo#
#VIP_Branch#
#VIP_Branch#Staff#Management#BME
Teacher`s Day
#VIP_Branch#
#VIP Teacher`s Day
#VIP_Branch#Uniqueness
Kids` School
#VIP_Branch#Uniqueness
#VIP_Branch#
#VIP #Kids` School
#VIP_Branch#Uniqueness
#VIP_Branch#Uniqueness
#VIP #MEHRSHAHR
#VIP #MEHRSHAHR #Beauty#
#VIP #Kids` School #Design #Beauty
#VIP #Design #Beauty#
 #Workshop #VIP #MEHRSHAHR#
 Kids` School #VIP #MEHRSHAHR#
 Painting time # VIP #Kids` School #
#VIP #Kids` School#
#VIP #MEHRSHAHR
#VIP #MEHRSHAHR #Kids` School
#VIP #MEHRSHAHR #Kids` School
#VIP # #Design #Beauty
#VIP # #Design #Beauty
# VIP_Branch Cafe # TM1_Class#
 #VIP #BME #We_Are_Here_To_Level_Up#
Uniqueness # VIP# #Mehrshahr#
برگزاری کلاسهای مکالمه خارج از موسسه #VIP
برگزاری کلاسهای مکالمه خارج از موسسه #VIP
#VIP_Branch# #Speaking_Class #TM
#جلسه_تدریس_خلاقیت     #VIP
#VIP_Branch#Uniqueness
 Entrance  #Kids`School#
#VIP_Branch#Kids`School#
Kids`School_Time #
Kids`School#Teaching_Time#
 VIP #Kids` School#
#VIP_Branch#
 Kids`School#Memorable_Moment#
 Teaching_Time #VIP_Branch#
افتتاحیه شعبه انوشیروان
افتتاحیه شعبه انوشیروان
VIP# Uniqueness
تور کویر مرنجاب
تور کویر مرنجاااب
تور کویر مرنجاب
Class
Class
Birthday time
Let`s cook
it`s my turn
memories
Class
So serious
Class
#VIP #MEHRSHAHR
Lesson_Plan_Work-Shop
workshop
#VIP #MEHRSHAHR #Kids` School
#VIP #Kids` School #Design #Beauty
  VIP Speaking_Class
kids time
kids
Happy Birthday ;)
Boys
The Best Manager Ever
Happy Birthday Supervisor
Speaking Class
Exam time
Exam time
Memorable moment
Mehrshahr VIP
Mehrshahr VIP
Mehrshahr VIP
 جشن‌ آخر سال 1399
 جشن‌ آخر سال 1399 VIP#
 جشن‌ آخر سال 1399 VIP#
تقدیر از برترین ها #مهرشهر #1399
 جشن‌ آخر سال 1399 VIP#
 جشن‌ آخر سال 1399 VIP#
تقدیر از برترین ها #مهرشهر #1399
 #یکرنگی #رفاقت #محبت #صمیمیت #شعبه_مهرشهر
 #یکرنگی #رفاقت #محبت #صمیمیت #شعبه_مهرشهر
 #یکرنگی #رفاقت #محبت #صمیمیت #شعبه_مهرشهر
 جشن‌ آخر سال 1399 VIP#
#یادگاری
#یادگاری
موسسه زبان نصیر شعبه شهرک گلستان(شهرک راه آهن)
افتتاح شعبه تهران-پاییز 97
مراسم افتتاحیه شعبه تهران-پاییز97
مراسم افتتاحیه شعبه تهران-پاییز97
مراسم افتتاحیه شعبه تهران-پاییز97
تبلیغات زبان نصیر-دریاچه چیتگر
تبلیغات زبان نصیر-دریاچه چیتگر
اعضای تیم محافظتی پرشین گارد
اعضای تیم محافظتی پرشین گارد
گروهی از اساتید شعبه تهران
کلاس کودکان
کلاس بزرگسالان
ساختمان نصیر
پانسیون تجسمی کودک
پانسیون تجسمی کودک
پانسیون تجسمی کودک
گروهی از اساتید شعبه تهران
پانسیون تجسمی کودک
پانسیون تجسمی کودک
موسسه زبان نصیر شهرک گلستان
زبان نصیر شهرک راه آهن
موسسه زبان شهرک گلستان
گروه تخصصی ترجمه همزمان
کشور استوونی
کشور استوونی
کشور استوونی
کشور آلمان
کشور آلمان
کشور آلمان
کشور آلمان
کشور آلمان
کشور آلمان
کشور بوسنی
کشور بوسنی
کشور بوسنی
کشور چین
کشور چین
کشور چین
کشور کرواسی
کشور کرواسی
کشور کرواسی
کشور کرواسی
کشور لهستان
کشور هند
کشور هند
کشور هند
کشور اوکراین
کشور کره جنوبی
کشور کره جنوبی
کشور آفریقای جنوبی
کشور آفریقای جنوبی
کشور آفریقای جنوبی
کشور آفریقای جنوبی
کشور مکزیک
کشور مکزیک
اعزام مترجم همزمان به جلسات بین المللی
عکسهای عمومی
محیط شعبه درختی
کادر اداری مرکزی
موسسه زبان نصیر شعبه عطیمیه
کادر اداری ، مراسم اهدای جایزه کارمند نمونه
کارگاهIELTS
ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
بیلبورد تبلیغاتی
بیلبورد تبلیغاتی
بیلبورد تبلیغاتی
پل شهدای پلیس
پل شهدای پلیس
VIP Branch
تبليغات زبان نصير در سطح شهر
نصير از بزرگترین مراکز آموزش آنلاين کشور است
دوره یا مناسبتهای خاص
دوره بازآموزی و کارگاه IELTS
تقدیر از کادر اداری برتر
#VIP #MEHRSHAHR #Work Shop#
 VIP Teachers` Day 1398
Teachers` Day #Managers
مدرسه زبان کودک نصیر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
آموزش شمارش اعداد
شهر ترافیک
کلاس آموزشی
نقاشی کردن خرچنگ
نمایش فیلم مدرسه زبان کودک نصیر
morning shift
evening shift
Evening shift number activity
Evening shift number activity
Evening shift number activity
Birthday celebration
morning shift
morning shift
morning shift
Evening shift alphabet recognition
Evening shift
Evening shift acrivities
مدرسه زبان کودک
مدرسه زبان کودک
morning shift
morning shift
morning shift
morning shift
morning shift
morning shift
afternon shift
evening shift activity
Evening shift playdough activity
Evening shift playdough activity
Evening shift playdough activity
Evening shift playdough activity
Evening shift alphabet recognition activity
Evening shift playdough activity
Evening shift letter recognition activity
Learning colors
Evening shift letter recognition activity
Evening shift playdough activity
Evening shift letter recognition activity
Learning colors
Playing time
Learning colors
Playing time
Recognising numbers
Recognising numbers
Recognising numbers
Recognising numbers
Recognising numbers
Playing time
Playing time
پیش دبستانی مدرسه زبان کودک
letter recognition
Evening shift letter recognition activity
Evening shift letter recognition activity
Evening shift letter recognition activity
Evening shift number activity
lesson
lesson
lesson
Drawing
Recognising numbers
lesson
Playing time
Evening shift letter recognition activity
Play doh activity
Evening shift number activity
Evening shift drawing
Evening shift letter recognition activity
Evening shift letter recognition activity
Evening shift letter recognition activity
Evening shift
Evening color recognition activity
Evening shift
Evening math activity
Evening math activity
Evening math activity
Evening Alphabet recognition activity
lesson
Evening color recognition activity
Evening color recognition activity
Evening color recognition activity
Evening color recognition activity
Evening shift letter recognition activity
Evening shift letter recognition activity
Evening shift crafts
Evening shift crafts
Evening shift crafts
evening shift
کاردستی مربوط به زبان
کار وتمرین مربوط به زبان
کاردستی مربوط به زبان
کار وتمرین مربوط به زبان
کار و تمرین مربوط به زبان
tavallod
tavallod
good morning
خمیربازی
بازی وشادی
خمیربازی
کار با رنگ
کار با رنگ
کار با رنگ
کار با رنگ
کار با رنگ
کار با رنگ
کار با رنگ
خمیربازی در رابطه با زبان
خمیربازی در رابطه با زبان
فعالیت گروهی
خمیربازی
خمیربازی
جشن تولد
جشن تولد
کاردستی در رابطه با زبان
خمیربازی
خمیربازی در رابطه با زبان
خمیربازی
کار وتمرین
خمیربازی
کار با رنگ
بازی وشادی
بازی وشادی
زنگ تفریح
کار وتمرین
نقاشی
کار و تمرین در رابطه با زبان
بازی و شادی
زنگه تفریحه....
کار و تمرین در رابطه با زبان
کار و تمرین در رابطه با زبان
جایزه به خاطر انگلیسی صحبت کردن..
دیدن کارتون در رابطه با زبان
بازی وشادی
فعالیت در مورد زبان
بازی و تفریح
فعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در مورد زبان
فعالیت در مورد زبان
فعالیت در مورد زبان
کاردستی در رابطه با زبان
آموزش زبان
آموزش زبان
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
Helia's and Benita's gifts
کاردستی
کاردستی
کار و تمرین در رابطه با زبان
کار و تمرین
morning shift activities
good morning
morning shift activities
کاردستی
مهدزبان وکاردستی
نقاشی
بازی
مهد زبان شعبه درختی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
کلاس فرانسه
کلاس فرانسه
نقاشی
نقاشی
بازی
:)
خمیربازی
خمیربازی
:))
lunch time
کاردستی باخمیر
خمیربازی
دیدن کارتون در رابطه با زبان
نوشتن حروف انگلیسی
نوشتن حروف انگلیسی
کار وتمرین
نوشتن حروف انگلیسی
بازی
مکان بازی
کار و تمرین
خمیر بازی
خمیربازی
good morning
کار وتمرین زبان
فعالیت در رابطه با زبان
زنگ تفریح
تمرین زبان
بازی
خمیربازی
خمیربازی
کار وتمرین زبان
خمیربازی
بازی
رنگ با خمیر
بازی وشادی
کاردستی
بازی گروهی
رنگ با خمیر
زنگ تفریح
بازی
رنگ و کاردستی
نقاشی با رنگ
خمیربازی
کاردستی
بازی
کاردستی
کارگاه آشپزی
کارگاه آشپزی
کارگاه آشپزی
بفرمایید خودم درستش کردم...
اینم دست پخت منه....
ما هم تونستیم غذا درست کنیم...
دارم غذا درستمی کنم...
خاله بازی در مهد
بازی
کاروتمرین
کارگاه آشپزی
بفرمایید سالادالویه
فعالیت در رابطه با زبان
نقاشی
نقاشی
نقاشی
نقاشی
کارتون در رابطه با زبان
نقاشی
نقاشی
فعالیت در رابطه با زبان
بازی
good morning
فعالیت در رابطه با زبان
بازی
فعالیت در رابطه با زبان
بازی و شادی
فعالیت در رابطه با زبان
کار وتمرین مربوط به زبان
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
فعالیت در رابطه با زبان
عالیت در رابطه با زبان
جایزه
کار با رنگ
بازی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
فعالیت در رابطه با زبان
کاردستی
کار و فعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
زنگ بازی
فعالیت در رابطه با زبان
خمیربازی
خمیر بازی
بازی وشادی
خمیربازی
کاردستی
خمیربازی
کار وتمرین مربوط به زبان
خمیربازی
بازی وشادی
بازی وشادی
کار وتمرین مربوط به زبان
بازی گروهی
کار وتمرین مربوط به زبان
فعالیت در رابطه با زبان
رنگ انگشتی
کار و فعالیت در رابطه با زبان
خمیربازی
بازی
زبان آموزی
خمیربازی
بازی
خمیربازی
زنگ تفریح
فعالیت در رابطه با زبان
بازی
کار با رنگ
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
نقاشی
نقاشی
کاردستی
خمیربازی
خمیربازی
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
کاردستی
زنگ تفریح
نقاشی
نقاشی
کاردستی
کاردستی
بازی
نقاشی
زنگ تفریح
خمیربازی
خمیربازی
کاردستی
کاردستی
کار وفعالیت در رابطه با زبان
خمیربازی
خمیربازی
فعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
کار با رنگ
خمیربازی
خمیربازی
بازی
خمیربازی
فعالیت زبان
زبان آموزی
بازی
کاردستی اعداد
فعالیت در رابطه با زبان
نقاشی
کاردستی با رنگ
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
زنگ تفریح
نقاشی
کاردستی
زبان آموزی
کار و فعالیت در رابطه با زبان
زبان آموزی
کار وفعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
کار با رنگ
نقاشی
فعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
کاردستی
جشن تولد
جشن تولد
خمیربازی
کار با رنگ
جشن تولد
خمیربازی
نقاشی
نقاشی
زنگ تفریح.....
آموزش زبان
رنگ بازی
زبان آموزی
خمیربازی
بازی
فعالیت در رابطه با زبان
زبان آموزی
نقاشی
جشن تولد
جشن تولد
جشن تولد
کاردستی
کاردستی
کاردستی با رنگ
کاردستی
بازی
تولد
زنگ تفریح
کار با رنگ
کار با رنگ
بازی
خمیربازی
فعالیت در رابطه با زبان
خمیربازی
زبان آموزی
خمیربازی
خمیربازی
زبان آموزی
کاردستی
زبان آموزی
زبان
کاردستی
بازی
یادگیری زبان
...
رنگ بازی
خمیربازی
زبان آموزی
خمیربازی
فعالیت در رایطه با زبان
زبان آموزی
زبان آموزی
یادگیری زبان
کاردستی
زبان آموزی
زنگ تفریح
زبان آموزی
کاروتمرین
تمرین و کار
زنگ تفریح
کاردستی
زنگ تفریح
زبان آموزی
کاروتمرین
خمیربازی
کاردستی
بازی
کاردستی
زنگ تفریح
کاردستی
خمیربازی
خمیربازی
کاروتمرین
کاردستی
بازی
.....
رنگ بازی
تمرین وکار
کاردستی
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
کاردستی
کاردستی
رنگ بازی
تمرین وکار
تمرین وکار
زبان آموزی
Nassir Gohardasht Kid's school
Nassir Gohardasht Kid's school
Nassir Gohardasht Kid's school
شب یلدا
Nassir Gohardasht Kid's school
جشن شب یلدا
کاردستی
کاردستی بستنی
جشن یلدا
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی با رنگ
بازی
خمیربازی
خمیربازی
کاردستی حیوانات
کاردستی حیوانات
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
زنگ تفریح
کاروفعالیت دررابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
کار و تمرین در رابطه با زبان
رنگبازی
بازی فکری
بازی
بازی و شادی
بازی و همفکری
زنگ بازی
بازی
بازی و سرگرمی
بازی
کاردستی ماه وستاره
کاردستی
خمیربازی
رنگ بازی
رنگ بازی
رنگ بازی
بازی
کارو فعالیت در رابطه با زبان
زنگ بازی
خمیربازی
کاردستی
کار وفعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه بازبان
رنگ آمیزی
خمیربازی
خمیربازی
بازی گروهی
کار و تمرین در رابطه با زبان
کار و تمرین در رابطه با زبان
بازی
جشن تولد در مهد
کاردستی
کاردستی
:)
کاردستی
کاردستی
بازی وسرگرمی
کاردستی
کاردستی باخمیر
کاردستی باخمیر
کاردستی با خمیر
خمیربازی
فعالیت در رابطه با زبان
کاردستی (شعبه درختی)
عکس یادگاری(شعبه درختی)
خمیربازی
کار وفعالیت در رابه با زبان
خمیربازی
فعالیت در رابطه با زبان
جشن تولد درمهد
کاردستی
.
خمیربازی
کاردستی ساعت
داستان خوانی
خمیربازی
کاردستی
تمرین و کار
بازی
بازی فکری
کاردستی
کاردستی
کار وتمرین در رابطه با زبان
کار وتمرین در رابطه با زبان
کاردستی
نقاشی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
کار وتمرین در رابطه با زبان
کار و فعالیت در رابطه با زبان
کار و فعالیت در رابطه با زبان
زبان آموزی
فعالیت در زمینه زبان
نقاشی
نقاشی
فعالیت در رابطه با زبان
:)
کاردستی با خمیر
فعالیت در رابطه با زبان
نقاشی
نقاشی
نقاشی
خمیربازی
خمیربازی
رنگ آمیزی با رنگ
رنگ آمیزی با رنگ
:)
بازی فکری
کاردستی
کاردستی
بازی
کار و فعالیت در رابطه با زبان
زنگ تفریح
گل بازی
گل بازی
happy happy
:)
:)
:)
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
روز كودك در نصير شعبه مهرشهر
يلدا در مدرسه زبان كودك نصير مهرشهر
يلدا در نصير مهرشهر
يلدا در نصير مهرشهر
مدرسه مکالمه کودک(اول تا سوم دبستان)
کار دستی مربوط به زبان
کاردستی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی دررابطه با زبان
کاروتمرین
کار و تمرین
کار وتمرین
بازی گروهی
کاردستی مربوط به زبان
کار وتمرین
کاردستی مربوط به زبان
کاردستی مربوط به زبان
دستگاه استریو جهت افزایش صدا درساعات ورزش
کاردستی
کاردستی
بازی وشادی
کاردستی
کاردستی
کاردستی مربوط به زبان
کاردستی مربوط به زبان
کاردستی مربوط به زبان
کاردستی مربوط به زبان
کاردستی مربوط به زبان
کاردستی مربوط به زبان
بازی وشادی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کار و تمرین
خمیر بازی در رابطه با زبان
کاردستی
کاردستی
جوایز بچه هایی که در مدرسه مکالمه انگلیسی حرف زدند
کارو تمرین
کار و تمرین
کار و تمرین
جایزه به خاطر انگلیسی صحبت کردن
کار وتمرین
کار وتمرین مربوط به زبان
کار وتمرین مربوط به زبان
کار وتمرین مربوط به زبان
کار وتمرین مربوط به زبان
آموزش زبان
خمیربازی در رابطه با زبان
خمیر بازی در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
آموزش در رابطه با زبان
خمیر بازی در رابطه با زبان
خمیر بازی در رابطه زبان
خمیربازی در رابطه با زبان
درحین فعالیتهای کلاسی
نقاشی
نقاشی
خمیربازی در رابطه زبان
خمیربازی در رابطه زبان
خمیربازی در رابطه با زبان
خمیربازی در رابطه با زبان
کاردستی
کاردستی
کار و تمرین در رابطه با زبان
کاردستی
کار و تمرین در رایطه با زبان
فعالیت در مورد زبان
کاردستی
کاردستی
زبان آموزی
تمرین و کار
کار وتمرین
کار وتمرین زبان
زبان آموزی
زبان آموزی
زبان آموزی
زبان آموزی
نقاشی
بچه ها در حین بازی
نقاشی
نقاشی در رابطه با زبان
زبان آموزی
زبان آموزی
کار وتمرین در رابطه بازبان
نقاشی
نقاشی
فعالیت های آموزشی
آموزش زبان
آموزش زبان
آموزش زبان
کاردستی
کاردستی
کاردستی
نوشتن انگلیسی
فعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
نقاشی
نقاشی
فعالیت در رابطه با زبان
کاردستی پرچم ایران
کاردستی
کاردستی
کاردستی
نقاشی
کار در رابطه با زبان
نقاشی
کاردستی
نقاشی وکاردستی
نقاشی
خمیر بازی
خمیر بازی
فعالیت در رابطه زبان
خمیربازی
کاردستی
کاردستی
بازی گروهی
کار وتمرین مربوط به زبان
کاردستی
بازی وشادی
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
کاردستی
کار وتمرین مربوط به زبان
کار وتمرین مربوط به زبان
خمیربازی
کاردستی
کاردستی
کار وتمرین
کار وتمرین مربوط به زبان
خمیربازی
نقاشی در رابطه با زبان
کار و تمرین در رابطه با زبان
فعایت در رابطه با زبان
کاردستی در رابطه بازبان
بازی
کاردستی
فعالیت در رایطه با زبان
یادگیری زبان
فعالیت در رابطه با زبان
نقاشی
نقاشی
فعالیت در رابطه با زبان
فعالیت در رابطه با زبان
زبان
نقاشی
فعالیت در رابطه با زبان
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
بازی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
خمیربازی
بازی
کاردستی
خمیربازی
فعالیت در رابطه با زبان
خمیربازی
کاردستی
کار و فعالیت در رابطه با زبان
کاردستی
کاردستی
فوتبال دستی
کاردستی
فعالیت در رابطه با زبان
فوتبال دستی
نقاشی
نقاشی
نقاشی
کاردستی
فعالیت در رابطه با زبان
کاردستی
کاردستی
فعالیت در رابطه با زبان
کاردستی
فعالیت در رابطه با زبان
...
کاردستی
زبان آموزی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
فعالیت در رابطه با زبان
کاردستی بچه ها
خمیربازی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
....
خمیربازی
کاردستی
بازی
فعالیت در رابطه با زبان
TV
کار و فعالیت در رابطه با زبان
جشن تولد
قاشی و کاردستی
کاردستی
نقاشی
فعالیت در رابطه با زبان
نقاشی و کاردستی
بازی
خمیربازی
خمیربازی
نقاشی و کاردستی
کاردستی
زبان آموزی
کاردستی
خمیربازی
کاردستی
نقاشی
کاردستی
...
کاردستی
فعالیت در رابطه با زبان
....
تمرین مکالمه
کاردستی
کاردستی
تمرین در رابطه با زبان
.......
زبان آموزی
زبان آموزی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
زبان آموزی
بازی
کارو تمرین
زبان آموزی
کاروتمرین زبان
زبان آموزی
...
خمیربازی
بازی
کاروتمرین وشادی
کاردستی
کاردستی
...
کاردستی
کاروتمرین
کاردستی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
زنگ تفریح
کاردستی
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
کاردستی
کاروتمرین
زبان آموزی
زبان آموزی
کاردستی
کاردستی
زنگ تفریح
کاردستی
کاردستی
خمیربازی
نقاشی
کاردستی
خمیربازی

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012