کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های ترمیک-نیمه 2 تابستان- شعبه فردیس

تاریخ انتشار: 1399/05/22

1-لینک کلاس های ترمیک(....ان،نوجوانان،کودکان)-نیمه 2 تابستان-شعبه فردیس


-ترميك جمعه ها:

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui1-friday-kokabi کلاس UI1-استاد کوکبی-فقط جمعه ها- 8:30 صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/fd-friday-bakhshizadeh كلاس FreeDiscussion-فقط جمعه ها-١٠:٣٠صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m3-jome-kokabi كلاس M3-استاد كوكبي-فقط جمعه ها-٨:٣٠صبح

*روزهای زوج:

1-کلاس های کودکان-نونهالان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b2-zoj-dehghani کلاس B2-استاد دهقانی-زوج 12:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b5-zoj-eynali کلاس B5-استاد عینعلی-زوج 12:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch1-girls-zoj-dehghani کلاس CH1-دخترانه-استاد دهقانی-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch2-zoj-eynali کلاس CH2-استاد عینعلی-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch12-zoj-chaharmahali کلاس CH12-استاد چهارمحالی-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch4-zoj-hosseini کلاس CH4-استاد حسینی-زوج 16:30

2-کلاس های ....ان-نوجوانان


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p2-zoj-bayat کلاس P2-استاد بیات-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m3-zoj-akbarpoor کلاس M3-استاد اکبرپور-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ielts-zoj-ezzedin کلاس IELTS-استاد عزالدین-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/g2-zoj-bayat کلاس G2-استاد بیات-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui2-zoj-fotouhi کلاس UI2-استاد فتوحی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1-zoj-bakhshizadeh کلاس P1-استاد بخشی زاده-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p3-zoj-sabri  کلاس P3-استاد صبری-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb2-zoj-bagheri کلاس HB2-استاد باقری-زوج 20:30

*روزهای فرد:

1-کلاس های کودکان-نونهالان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b4-fard-roshan کلاس B4-استاد روشن-فرد 10:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch1-boys-fard-hosseini کلاس CH1-استاد حسینی-فرد 10:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b6-fard-roshan کلاس B6-استاد روشن-فرد 12:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch7-fard-hosseini کلاس CH7-استاد حسینی-فرد 12:30


2-کلاس های ....ان-نوجوانان


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb5-fard-dadashi- کلاس HB5-استاد داداشی-فرد 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p5-fard-chaharmahali کلاس P5-استاد چهارمحالی-فرد 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/toefl-fard-mohagheghian کلاس TOEFL-استاد محققیان-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui4-fard-ezzedin کلاس UI4-استاد عزالدین-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m1-fard-chaharmahali کلاس M1-استاد چهارمحالی-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/g1-fard-bayat کلاس G1-استاد بیات-فرد 20:30


2-لینک کلاس های غیرترمیک شعبه فردیس زبان نصیر(کلاس های پکیج-خصوصی-مدرسه مکالمه-ترکی استانبولی-مدرسه زبان کودک)و کلاس استاد طیب

1-لینک کلاس های پکیج  ....ان شعبه فردیس


**برای ورود به کلاس،فقط کافیست پس از وارد شدن به لینک های زیر،روی گزینه "میهمان" کلیک فرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pack-nazemi کلاس پکیج 3نفره استاد فریبا ناظمی-فقط پنج شنبه ها-ساعت12الی 15

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-thursdays-ezeddin پکیج BPack-فقط پنج شنبه-8:30صبح الی 14:15-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-zoj-noori كلاس P1Pack-زوج ١٨:٣٠-استاد عسل نوري

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-zoj-ezeddin پکیج B-Pack-زوج 18:30-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/german-pack-zebardast-jome  کلاس پکیج آلمانی-استاد زبردست-فقط جمعه ها- ساعت 8:30 تا 14:15

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-fard-ezzedin پکیج B-Pack-فرد18:30-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-zoj-ezeddin پکیج P1Pack-زوج 20:30-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-friday-ezeddin پکیج B-Pack-فقط جمعه ها-8:30صبح الی 14:15-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4pack-fard-nazemi پکیج P4Pack-فرد 16:30-استاد ناظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-fard-akbarpour پکیج BPack-فرد 16:30-استاد بهرام اکبرپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-fard-amini پکیج P1pack-فرد 18:30-استاد فريبا ناظمي

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-fard2030-amini پکیج P1Pack-فرد 20:30 -استاد فرانك حيدرآبادي 

 https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/tm1-zoj-bakhshizade  کلاس TM1-زوج 16:30- استاد بخشي زاده

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/menschen-a2-dr-shafei   کلاس آلمانی Menschen A2 دکتر شافعی-جمعه ها 8صبح

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/germanpack-zoj-vasegh پکیج آلمانی-استاد واثق گهر-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/tm1-khajeloo-fard-1830 پکیج TM1استاد فاطمه خواجه لو-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-shabani-zoj1630 پکیج BPack-استاد الهه شعبانی-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-mohagheghian-zoj2030 پکیج Bpack-استاد بهنام محققیان-زوج٢٠:٣٠

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-zoj-kokabi پکیج BPack-استاد کوکبی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ieltspack-zoj-nazemi پکیج IELTS-استاد ناظمی-زوج 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-5shanbe-khajeloo پكيج BPack-استاد فاطمه خواجه لو-فقط ٥شنبه ها-ساعت ١٣

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m1pack-zoj-askari پكيج M1Pack-استاد عسكري-زوج-ساعت ١٥

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4pack-shabani-zoj پکیج P4Pack-استاد الهه شعبانی-زوج 19

2-لینک کلاس گروه D  استاد نسرین طیب-شعبه فردیس

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/farsi-pre-school-tayeb کلاس گروه D-شنبه چهارشنبه 10 صبح-استاد نسرین طیب

3-لینک کلاس های خصوصی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pvclass-nadia-ms-asgari کلاس خصوصی نادیا قربانلو-روزهای فرد-استاد عسکری

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-maral-eynali کلاس خصوصی مارال دیالمه-استاد حانیه عینعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-nazanin-behnam-ostad-noori  کلاس خصوصی خانم نازنین خزائی و آقای بهنام قاسمی-استاد عسل نوری

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-roham-mrs-hosseini کلاس خصوصی رهام سلاطین-استاد راضیه حسینی

4-لینک کلاس های مدرسه مکالمه-شعبه فردیس

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc6-heidarabadi کلاس KC6-زوج 17 الی 20-استاد فرانک حیدرآبادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc7-salami کلاس KC7-زوج 17 الی 20-استاد ندا سلامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc3-roshan کلاس KC3-زوج 17 الی 20-استاد کوثر روشن

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc2-salami کلاس KC2-فرد 17 الی 20-استاد ندا سلامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc3-roshan.fard کلاس KC3-فرد 17 الی20-استاد کوثر روشن

5-لینک مدرسه زبان کودک(تیچر سمیرا)-Kids school

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kids-school-teacher-samira کلاس kids school-استاد سمیرا موسوی زاده

6-لینک کلاس ترمیک ترکی استانبولی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/turkish-termic-jabari کلاس ترمیک ترکی استانبولی-زوج20:30-استاد جباری

7-لینک امتحان های شفاهی مدرسه مکالمه(Oral Exam)
https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/oral-exam-kc7-teacher-faranak کلاس KC7-تیچر فرانک-سه شنبه 24 تیر- از ساعت 16:30 تا 17:20

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/oral-exam-kc8-teacher-neda کلاس KC8-تیچر ندا-سه شنبه 24 تیر از ساعت17:20 تا 17:40

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/oral-exam-kc4-teacher-kosar کلاسKC4-تیچر کوثر-چهار شنبه 25 تیر از ساعت16:30 تا 17:10

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/oral-exam-kc2-teacher-neda کلاس KC2-تیچر ندا-چهار شنبه 25 تیر از ساعت17:10 تا 18


🔰جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید   https://t.me/joinchat/AAAAAFR9YE2NJ3mxtm9zKQ 

کانال نصیر آنلاین : @NassirOnline در تلگرام
درصورت هرگونه سوال  در مورد کلاسهای آنلاین شعبه فردیس  با  NassirFardis@  در تلگرام یا با شماره تلگرامی 09302288278 در ارتباط باشید.1-لینک کلاس های ترمیک مهرماه (....ان،نوجوانان،کودکان)-نیمه 1 پاییز-شعبه فردیس


-ترميك جمعه ها:
https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui2-frd-jome-autumn کلاس UI2 استاد منیره حبیبی-فقط جمعه ها-8:30 صبح


*روزهای زوج:

1-کلاس های کودکان-نونهالان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch3-zoj-autumn کلاس CH3 استاد راضیه حسینی-زوج 14:45

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch8-zoj-autumn کلاس CH8 استاد راضیه حسینی-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b1-zoj-autumn کلاس B1 استاد راضیه حسینی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch2-zoj-autumn کلاس CH2 پسرانه استاد محیا دهقانی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch1-zoj-autumn کلاس CH1 استاد حانیه عینعلی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch2-zoj-autumn. کلاس CH2 دخترانه استاد کوثر روشن-زوج 18:30 


2-کلاس های ....ان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p3-zoj-autumn کلاس P3 استاد بهرام اکبرپور-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui1-zoj-autumn کلاس UI1 استاد حدیث بیات-زوج 16:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m1-zoj-autumn کلاس M1 استاد تینا بخشی زاده-زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p2-zoj-autumn کلاس P2 استاد الهام غیور-زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4-zoj-autumn کلاس P4 استاد حدیث بیات-زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ielts-zoj-autumn کلاس IELTS استاد شقایق عزالدین-زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb3-zoj-autumn کلاس HB3 استاد محمدعلی کوکبی-زوج 20:30 *روزهای فرد:

1-کلاس های کودکان-نونهالان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b5-fard-autumn کلاس B5 استاد سپیده داداشی-فرد 14:45

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch13-fard-autumn کلاس CH13 استاد کوثر روشن-فرد 16:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b6-fard-autumn کلاس B6 استاد محیا دهقانی-فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch5-fard-autumn کلاس CH5 استاد حانیه عینعلی-فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b3-fard-autumn کلاس B3 استاد مریم رفاقت-فرد 18:30 


2-کلاس های ....ان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p6-fard-autumn کلاس P6 استاد فاطمه چهارمحالی- فرد 16:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb1-fard-autumn کلاس HB1 استاد محمدعلی کوکبی-فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/g1-fard-autumn کلاس G1 استاد علی باقری- فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui5-fard-autumn کلاس UI5 استاد فاطمه چهارمحالی- فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m2-fard-autumn کلاس M2 استاد شقایق عزالدین-فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/toefl-fard-autumn کلاس TOEFL استاد بهنام محققیان- فرد 18:30 2-لینک کلاس های غیرترمیک شعبه فردیس زبان نصیر

1-لینک کلاس های پکیج  ....ان شعبه فردیس
https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-thursdays-ezeddin پکیج BPack-فقط پنج شنبه-8:30صبح الی 14:15-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-zoj-noori كلاس P1Pack-زوج ١٨:٣٠-استاد عسل نوري

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-zoj-ezeddin پکیج P1Pack-زوج 20:30-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4pack-fard-nazemi پکیج P4Pack-فرد 18:30-استاد ناظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-fard-akbarpour پکیج BPack-فرد 16:30-استاد بهرام اکبرپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-fard2030-amini پکیج P1Pack-فرد 18-استاد فرانك حيدرآبادي 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/germanpack-zoj-vasegh پکیج آلمانی-استاد واثق گهر-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-mohagheghian-zoj2030 پکیج Bpack-استاد بهنام محققیان-زوج٢٠:٣٠

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-zoj-kokabi پکیج BPack-استاد کوکبی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-5shanbe-khajeloo پكيج BPack-استاد فاطمه خواجه لو-فقط ٥شنبه ها-ساعت ١٣

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-shabani-zoj1630 پکیج BPack-استاد الهه شعبانی-زوج 16:30


2-لینک کلاس های خصوصی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-nazanin-behnam-ostad-noori  کلاس خصوصی خانم نازنین خزائی و آقای بهنام قاسمی-استاد عسل نوری


4-لینک کلاس های مدرسه مکالمه-شعبه فردیس

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc7-salami کلاس KC9 -استاد ندا سلامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc3- کلاس KC5 -استاد کوثر روشن

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc2-salami کلاس KC3 -استاد ندا سلامی🔰جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید   https://t.me/joinchat/AAAAAFR9YE2NJ3mxtm9zKQ 

کانال نصیر آنلاین : @NassirOnline در تلگرام
درصورت هرگونه سوال  در مورد کلاسهای آنلاین شعبه فردیس  با  NassirFardis@  در تلگرام یا با شماره تلگرامی 09302288278 در ارتباط باشید.


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012