کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

برنامه کلاس های آنلاین شعبه فردیس-نیمه1 زمستان

تاریخ انتشار: 1399/07/03


-لینک کلاس های ترمیک-پکیج-مدرسه مکالمه و خصوصی (....ان،نوجوانان،کودکان)-نیمه 1 زمستان -شعبه فردیس


-جهت ورود به کلاس های ترمیک کودک و .... آنلاین،می بایستی نام کاربری و گذرواژه کلاستان را از موسسه دریافت کنید.

*در صورتی که نام کاربری و رمز ورود کلاستان را ندارید،سریعا با موسسه تماس بگیرید(شرکت در کلاس با گزینه میهمان دیگر امکان پذیر نیست)


-ترميك جمعه ها:

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui4-friday کلاس UI4 استاد محمد علی کوکبی- فقط جمعه ها- 8:30 صبح 


*روزهای زوج:
1-کلاس های کودکان-نونهالان-نوجوانان


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch5-zoj کلاس CH5 استاد مریم رفاقت - زوج 14:45

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch10-zoj کلاس CH10 استاد محیا دهقانی- زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch7-fard کلاس CH7 استاد حانیه عینعلی -زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch4-girls-zoj کلاس CH4 دخترانه استاد سپیده داداشی- زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch4-boys-zoj کلاس CH4 پسرانه استاد محیا دهقانی - زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch3-zoj کلاس CH3 استاد راضیه حسینی- زوج 18:30 2-کلاس های ....ان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p5-zoj کلاس P5 استاد بهرام اکبرپور- زوج 16:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui3-zoj کلاس UI3 استاد شقایق عزالدین- زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m3-zoj کلاس M3 استاد وحید داودوندی- زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4-zoj کلاس P4 استاد علی باقری- زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p6-zoj کلاس P6 استاد فاطمه خواجه لو- زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb1-zoj کلاس HB1 استاد حدیث بیات- زوج 18:30 


*روزهای فرد:

1-کلاس های کودکان-نونهالان-نوجوانان


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch1-fard کلاس CH1 استاد فاطمه چهارمحالی- فرد 14:45

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch15-fard کلاس CH15 استاد راضیه حسینی- فرد 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ch2-fard کلاس CH2 استاد سپیده داداشی- فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b5-fard کلاس B5 استاد حانیه عینعلی- فرد 18:30 


2-کلاس های ....ان-نوجوانان

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/m1-fard کلاس M1 استاد فاطمه چهارمحالی- فرد 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/hb3-fard کلاس HB3 استاد فاطمه چهارمحالی- فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p2-fard کلاس P2 استاد علی باقری- فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ielts-fard کلاس Ielts استاد بهنام محققیان- فرد 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/ui1-fard کلاس UI1 استاد حدیث بیات- فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/a2-fard کلاس A2 استاد شقایق عزالدین- فرد 18:30 


2-لینک کلاس های غیرترمیک شعبه فردیس زبان نصیر

1-لینک کلاس های پکیج  ....ان شعبه فردیس

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-thursdays-ezeddin پکیج BPack-فقط پنج شنبه-8:30صبح الی 14:15-استاد عزالدین

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/grmpack-jaferian-zoj پکیج آلمانی-زوج 18:30-استاد جافریان(کلاس سابق خانم زبردست)

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-zoj-noori كلاس P1Pack-زوج ١٨:٣٠-استاد عسل نوري

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4pack-fard-nazemi پکیج P4Pack-فرد 18:30-استاد ناظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-fard-akbarpour پکیج BPack-فرد 16:30-استاد بهرام اکبرپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/germanpack-zoj-vasegh پکیج آلمانی-استاد واثق گهر-زوج 14:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-mohagheghian-zoj2030 پکیج Bpack-استاد بهنام محققیان-زوج٢٠:٣٠

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-zoj-kokabi پکیج BPack-استاد کوکبی-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/b-pack-shabani-zoj1630 پکیج BPack-استاد الهه شعبانی-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/tm1-fard-bakhshizadeh کلاس TM1-استاد بخشی زاده-فرد 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/germanpack-fard-shokouhbin پکیج آلمانی-استاد شکوه بین-زوج 16:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p4pack-nazemi-fard-2030 پکیج P4Pack-استاد ناظمی-فرد 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-fard-nazemi پکیج P1Pack-استاد ناظمی-یکشنبه سه شنبه 16:30-پنج شنبه 13:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/tm1-zoj-habibi کلاس TM1 استاد حبیبی-زوج 18:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-zoj-bayat کلاس Bpack- استاد بیات- زوج 20:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-zog-heidarabadi کلاس bpack-استاد حیدرآبادی-زوج 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/frnch-fard-tosife کلاس french-استاد توصیفی-فقط پنجشنبه 13:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/p1pack-fard-mohagheghian کلاس P1pack استاد محققیان-فرد 20:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-fard-ezzedin کلاس Bpack استاد عزالدین-فرد 20:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/torki-zoj-zali کلاس ترکی استاد زالی- فرد 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/grmpack-shokouhbin کلاس پکیج آلمانی-استاد شکوه بین-زوج 20:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pack-germany-vasegh کلاس پکیج آلمانی زوج 20:30- استاد واثق گهر 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-friday-mohagheghian کلاس Bpack استاد بهنام محققیان- فقط جمعه 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/bpack-friday-heidarabadi کلاس Bpack استاد فرانک حیدرآبادی- فقط جمعه 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/french-pack--friday--gorji کلاس پکیج فرانسه استاد فاطمه گرجی- فقط جمعه 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pack-zoj-davoodi کلاس Bpack استاد وحید داودوندی-زوج 16:30 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/german-zoj-shokouhbin کلاس ترمیک آلمانی استاد شکوه بین- زوج 18:30


2-لینک کلاس های خصوصی


https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-nazanin-behnam-ostad-noori  کلاس خصوصی خانم نازنین خزائی و آقای بهنام قاسمی-استاد عسل نوری

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-pirzad-abdoli کلاس خصوصی خانم ها نگین پیرزاد و محدثه عبدلی- استاد فرانک حیدرآبادی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-nadia-ms-asgari کلاس خصوصی نادیا قربانلو-استاد عسکری

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-mohammad-jame کلاس خصوصی آقای محمد جامع-استاد مهدی شکوه بین 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-nari-misa  کلاس خصوصی خانم نگار نری میسا- استاد عسل نوری 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-poorgholi  کلاس خصوصی خانم فاطمه پورقلی-استاد تینا بخشی زاده 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-ebrahimzadeh کلاس خصوصی خانم فرزانه ابراهیم زاده-استاد فریبا ناظمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-aabpeykar کلاس خصوصی آقای مرتضی آب پیکر-استاد فریبا ناظمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-ebrahimzadeh  کلاس خصوصی آقای شهریار اشرفی-استاد فریبا ناظمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-soltanpoor کلاس خصوصی آقای امیرحسین سلطانپور- استاد بهنام محققیان 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-habibi کلاس خصوصی خانم قاسمی و آقای شرف الدین- استاد منیره حبیبی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-zoj-zali  کلاس خصوصی خانم سارا سمیاری و آقای محمد داورزنی- استاد توحید زالی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-soori کلاس خصوصی آقای محمدفواد سوری-استاد عسل نوری 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-akbarpor کلاس خصوصی خانم مدرسی-استاد بهرام اکبرپور

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-nazemi کلاس خصوصی خانم حاجی پور-استاد فریبا ناظمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-jahangiri کلاس خصوصی خانم مریم جهانگیری-استاد تینا بخشی زاده 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-bita کلاس خصوصی خانم بیتا زینعالی-استاد پرستو میرلو 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-iranmanesh کلاس خصوصی خانم مینا ایران منش- استاد زالی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-shanbeh-mirghiasi کلاس خصوصی آقای میکائیل صدیقی- استاد سارا میرغیاثی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pvclass-mrsjavadi کلاس خصوصی خانم جوادی-استاد حیدرآبادی-فرد 20:00

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-zoj-bagheri کلاس خصوصی خانم آذری- استاد علی باقری- زوج 14:00

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-zoj-chaharmahali کلاس خصوصی خانم ارمگان-استاد فاطمه چهارمحالی-زوج 15:00

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-grammer-mohagheghian کلاس خصوصی آقای پویا منادی-استاد محققیان-زوج 18:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/pv-arena-alikhani  کلاس خصوصی آرنا علیخانی- استاد راضیه حسینی


4-لینک کلاس های مدرسه مکالمه-شعبه فردیس

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc9-teacher-neda  کلاس KC9 -استاد ندا سلامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc6-fard-roshan کلاس KC6-استاد کوثر روشن 

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc4-teacher-neda  کلاس KC4 -استاد ندا سلامی

https://www.skyroom.online/ch/nassirfardis/kc1-hosseini-fard  کلاس KC1- استاد راضیه حسینی 🔰جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید   https://t.me/joinchat/AAAAAFR9YE2NJ3mxtm9zKQ 

کانال نصیر آنلاین : @NassirOnline در تلگرام
درصورت هرگونه سوال  در مورد کلاسهای آنلاین شعبه فردیس  با  NassirFardis@  در تلگرام یا با شماره تلگرامی 09302288278 در ارتباط باشید.


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012