کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاسهای آنلاین B و CH شعبه درختی نیمه 2 بهار

تاریخ انتشار: 1399/03/02


 کلاسهای آنلاین B و CH شعبه درختی (انوشیروان) نیمه 2 بهار آنلاین:


شروع کلاسهای روز زوج: شنبه 1399/3/3   -   شروع کلاسهای روز فرد: سه شنبه 1399/3/6  
برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

کلاسهای B: 


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-e  روز های زوج 10:30 تا 12:15  کلاس B2 فرزانه نعمتی  -شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b3-e  روز های زوج 10:30 تا 12:15  کلاس B3 مریم ولی پور  - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-e  روز های زوج 12:30 تا 14:15  کلاس B4 پریا حیدرزادگان - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b6-e  روز های زوج 12:30 تا 14:15  کلاس B6 فرزانه نعمتی - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b5-o  روز های فرد 14:30 تا 16:15  کلاس  B5 نازنین زهرا رضایی- شعبه درختی (انوشیروان )


کلاسهای CH: 

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch2-e  روز های زوج 10:30 تا 12:15  کلاس CH2 پریا حیدرزادگان - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch4-g  روز های فرد 12:30 تا 14:15  کلاس CH4 دلارام مدیردهقان ( دخترانه )- شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch3-e  روز های زوج 12:30 تا 14:15  کلاس CH3 مریم ولی پور  - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch9-e روز های زوج 12:30 تا 14:15  کلاس CH9 دلارام مدیر دهقان  - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch1-e  روز های زوج 14:30 تا 16:15  کلاس CH1 نازنین زهرا رضایی - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch18-e  روز های زوج 14:30 تا 16:15  کلاس CH18 فروزان اسدی  - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch15-e  روز های زوج 14:30 تا 16:15  کلاس CH15 مریم ولی پور  - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch13-o روز های فرد 10:30 تا 12:15  کلاس CH13 آیدا قلی وند - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch10-o  روز های فرد 10:30 تا 12:15  کلاس CH10 آتنا دشوارگو - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch6-o  روز های فرد 10:30 تا 12:15  کلاس CH6  فاطمه خزایی - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch11-o  روز های فرد 12:30 تا 14:15  کلاس CH11 ساحل محمدی راد - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch7-o   روز های فرد 12:30 تا 14:15  کلاس CH7 درناز چگینی - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch5-o   روز های فرد 12:30 تا 14:15  کلاس CH5 ساناز پایدار - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch4-o   روز های فرد 12:30 تا 14:15  کلاس CH4 فاطمه خزایی( پسرانه) - شعبه درختی (انوشیروان )


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch16-o  روز های فرد 14:30 تا 16:15  کلاس CH16 ساحل محمدی راد - شعبه درختی (انوشیروان )

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch14-o  روز های فرد 14:30 تا 16:15  کلاس CH14 فاطمه خزایی - شعبه درختی (انوشیروان )

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012