کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نیمه 1 پاییز شعبه درختی

تاریخ انتشار: 1399/06/27


کلاس های آنلاین نیمه 1 پاییز شعبه درختی(انوشیروان)

تاریخ شروع:روزهای زوج 99/7/7 و روزهای فرد 99/7/8و روزهای جمعه99/7/11


برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.مدرسه مکالمه:

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc5-1 روز های زوج 16:00 تا 18:30 کلاس KC5 آیدا قلی وند
  
https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc6-1 روز های زوج 18:30 تا 21:00 کلاس KC6  آیدا قلی وند

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/kc9-1 یکشنبه و سه شنبه 18:30 تا 21:00 و پنجشنبه 9:00 تا  11:30 کلاس KC9 آیدا قلی وند


کودک و نوجوان:


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b5-14 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسB5 درناز چگینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b6-14 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسB6 مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b3-1630 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسB3 آتنا دشوارگو

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-16 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسB2 ساناز پایدار

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch17-16 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH17 آتنا دشوارگو

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch8-16 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH8 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch2-16 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH2 دلارام مدیر دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch7-18  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسCH7 پریا حیدر زادگان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch4-18 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسCH4 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4a-1830 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسPB4A دلارام مدیر دهقان (دخترانه)


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4a-boy  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسPB4A نازنین زهرا رضایی  (پسرانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch6-1630 روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH6 دلارام مدیر دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch3-1630  روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH3 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-1630-  روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسB1 ساناز پایدار

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch12-1830  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسCH12 ساناز پایدار

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch1-1830 روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسCH1 پریا حیدر زادگان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb1-1830  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسPB1 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb2-16 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسPB2 درناز چگینی

.... -روزهای زوج:


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-1430روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسP3 افرا مسسعودی


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-1830-  روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسHB4 افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-16روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسG2 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-16روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسP4  سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ielts-روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسIELTS حسین چراغی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui4-18روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسUI4 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-1830-روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسHB5 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb31830  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسHB3 افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-1830 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسP6 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui1-1830- روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسUI1 افرا مسعودی
 
https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui21830  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسUI2 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-2030 روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسP2 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-2030- روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسP1 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui5-2030  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسUI5 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a1-2030  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسA1 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/toefl-1830-  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسTOEFL لیلا احمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a3-2030  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسA3 لیلا احمدی.... -روزهای فرد:

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-1430  روزهای فرد ساعت 14:30 الی 16:15 -کلاسP5 حسن داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb1-1830- روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسHB1 مرضیه جعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-1830  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسG1 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-1830-  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسHB2 دلارام مدیر دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui4-odd روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاس ui4  رئوف ادریس


.... -روزهای جمعه:


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m3-f  جمعه 8:30 الی 14:15 -کلاسM3 آرمین فیروزگاه


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-f  جمعه 8:30 الی 14:15 -کلاسG2 حسین داداشعلی


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/general-f جمعه 8:30 الی 14:15 -کلاسGENERAL فریبا ضیاابادی


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012