کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نیمه2 پاییز شعبه درختی

تاریخ انتشار: 1399/08/01

کلاس های آنلاین نیمه2 پاییز شعبه درختی(انوشیروان)

تاریخ شروع:روزهای زوج 99/8/24 و روزهای فرد 99/8/25و روزهای جمعه 99/7/30


برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.


کودک و نوجوان-زوج و فرد:


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسB4 مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b3-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسB3 ساناز پایدار

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch3-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH3 نازنین زهرا رضایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb3-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسPB3 دلارام مدیر دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch1-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH1 درناز چگینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb1-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسPB1 آتنا دشوارگو

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b6-6 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسB6 آتنا دشوارگو

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch8-6 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسCH8 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch5-6 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسCH5 نازنین زهرا رضایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4b-6-g روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسPB4B درناز چگینی(دخترانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4b-6-b روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسPB4B  دلارام مدیردهقان (پسرانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch7-4 روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH7 فرزانه نعمتی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch4-4 روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسCH4 سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-4 روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسB2ساناز پایدار

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4b-6-b روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسPB4B  دلارام مدیردهقان (پسرانه)

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch13-6 روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسCH13 نازنین زهرا رضایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch2-6  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسCH2 سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb2-6  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسPB2 پریا حیدرزاگان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-6  روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاس B1 ساناز پایدار

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-6  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاس B1 ساناز پایدار


.... -روزهای زوج و فرد :https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-4 روزهای زوج ساعت 14:30 الی 16:15 -کلاسP5 افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسHB5 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسP4 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-4g روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسP4 مهیارمهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m1-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسM1 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-4 روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18:15 -کلاسP5 افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ielts-6 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسIELTS حسین چراغی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui5-6 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسUI5 لیلا احمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui5-2  شنبه و چهارشنبه ساعت 15:25 الی 18:00 -کلاسUI5 لیلا احمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-6 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسG1 افروز عالمی
 
https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-6  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسHB4 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-6  روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسG2 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui2-6 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسUI2 سروس زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui3-6 روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسUI3 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a2-8 روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسA2 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-8  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسP3 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-8  روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسP2 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui6-8 روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسUI6 لیلا احمدی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-6 روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22:15 -کلاسP1 دلارام مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-2 روزهای فرد ساعت 14:30 الی 16:15 -کلاسP6 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-6 روزهای فرد ساعت 14:30 الی 16:15 -کلاسHB2 مرضیه جعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-6 روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسHB2 مرضیه جعفری

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-6 روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسP1 دلارام مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb3-6 روزهای فرد ساعت 18:30 الی 20:15 -کلاسHB3 شراره کافیان


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pv-raman رامان    

.... -فقط جمعه:

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/general-f2  جمعه 8:30 الی 14:15 -کلاسGENERAL

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012