کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین شعبه تهران-نیمه 2 پاییز

تاریخ انتشار: 1399/08/21

کلاس HB1-استاد عباس سوری- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/hb1

کلاس P1-استاد محمدحسین چراغی- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p1

کلاس P2-استاد محمدحسین چراغی- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p2

کلاس P4-استاد محمدحسین چراغی- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p4

کلاس P5-استاد بهرام عالی زاده- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p5

کلاس M3-استاد امیر شاهین- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/m3

کلاس UI2-استاد امیر شاهین- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ui2

کلاس B1-استاد سمانه منفرد- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/b1

کلاس B4-استاد سمانه منفرد- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/b4

کلاس B2-استاد هدی دریغ- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/b2

کلاس CH6-استاد امیررضا خدایی- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ch6

کلاس HB4 استاد یاسمن شورابی- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/hb4

کلاس G2 استاد سعید رجبی- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/g2

کلاس m2 استاد زهرا عاشری- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/m2-2

کلاس ttc استاد خسروپور- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ttc

کلاس fd2 استاد عالی زاده- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/fd2

کلاس مدرسه مکالمه 1 استاد بوشهریان. انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/kc1

کلاس ielts استاد  شاهین- انتقادات و پیشنهادات رو به آیدی تلگرام Tehrannassir ارسال بفرمایید.

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ielts


 

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/test
© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012