کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاس های آنلاین نیمه 1 تابستان شعبه درختی

تاریخ انتشار: 1399/05/20

کلاس های آنلاین نیمه 2 تابستان شعبه درختی

تاریخ شروع:روزهای زوج 99/5/25 و روزهای فرد 99/5/26و روزهای جمعه99/5/31


برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

کودک و نوجوان:


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb3-1430   روز های زوج 14:30 الی 16:30- کلاس pb3 حیدر زادگان

 
https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b5-1430  روزهای زوج 14:30 الی 16:30 -کلاسB5 مریم ولی پور

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b4-1430  روزهای زوج 14:30 الی 16:30 -کلاسB4 درناز چگینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b2-1630  روزهای زوج 16:30 الی 18:30  -کلاسB2 دلارام مدیردهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b1-1630  روزهای زوج 16:30 الی 18:30  -کلاسB1 درناز چگینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/pb4b-1830 روزهای زوج 18:30 الی 20:30  -کلاسPB4B  دلارام مدیر دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ch18-1430 روزهای فرد 16:30 الی 18:30 -کلاسCH18 دلارام مدیر دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/b6-1830  روز های فرد 18:30 الی 20:15 - کلاس b6 پریا حیدرزادگانروزهای زوج:

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p2-1430  روزهای زوج 14:30 الی 16:30 -کلاسP2 افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p4-1430  روزهای زوج 14:30 الی 16:30 -کلاسP4 شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p3-1630   روزهای زوج 16:30 الی 18:30  -کلاسP3 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-1630  روزهای زوج 16:30 الی 18:30 -کلاسP6 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui1-1830  روزهای زوج 18:30 الی 20:30  -کلاسUI1 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m3-1830  روزهای زوج 18:30 الی 20:30  -کلاسM3 افرا مسعودی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p5-1830  روزهای زوج 18:30 الی 20:30  -کلاسP5 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb2-1830  روزهای زوج 18:30 الی 20:30  -کلاسHB2  افروز عالمی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb4-1830  روزهای زوج 18:30 الی 20:30  -کلاسHB4 سمانه میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui3-1830  روزهای زوج 18:30 الی 20:30  -کلاسUI3 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ielts-1830  روزهای زوج 18:30 الی 20:30  -کلاسIELTS حسین چراغی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui4-2030  روزهای زوج 20:30 الی 22:15  -کلاسUI4 سروش زنجانی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g1-2030  روزهای زوج 20:30 الی 22:15  -کلاسG1 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p1-2030  روزهای زوج 20:30 الی 22:15  -کلاسP1 حسین داداشعلی

روزهای فرد:https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a1-1630  روزهای فرد 16:30 الی 18:30 -کلاسA1 مهکامه امینی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a3-1830  روزهای فرد 18:30 الی 20:15 -کلاسA3 فریبا ضیا آبادی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui5-1830   روزهای فرد 18:30 الی 20:15 -کلاسUI5 مهیار مهوان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/toefl-1830  روزهای زوج 18:30 الی 20:15  -کلاسTOEFL مهکامه امینی

 https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb5-1830 روزهای فرد 18:30 الی 20:15 -کلاسHb5 دلارام مدیر دهقان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/hb1-1830  روزهای فرد 18:30 الی 20:15 -کلاسHB1 شراره کافیان

 https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/a2-2030 روزهای فرد 20:30 الی 22:15 -کلاسA2 مهکامه امینی

روزهای جمعه:  


https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/g2-t  فقط پنجشنبه 8:30 الی 14:15 -کلاسG2 - شراره کافیان

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/m2-f  فقط جمعه 8:30 الی 14:15 -کلاسM2 آرمین فیروزگاه

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui6-f  فقط جمعه 8:30 الی 14:15 -کلاسUI6 فریبا ضیا ابادی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/p6-ff  فقط جمعه 8:30 الی 14:15 -کلاسP6 حسین داداشعلی

https://www.skyroom.online/ch/nassir-derakhti/ui4-ff   فقط جمعه 8:30 الی 14:15 -کلاسUI4 مهیار مهوان
© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012