کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

کلاسهای آنلاین B و CH شعبه مهرشهر نیمه 2 بهار

تاریخ انتشار: 1399/03/01

 کلاسهای آنلاین B و CH شعبه مهرشهر نیمه 2 بهار آنلاین - حضوری ( هیبریدی) :


شروع کلاسهای روز زوج: شنبه 1399/3/3   -   شروع کلاسهای روز فرد: سه شنبه 1399/3/6  
برای ورود به کلاس روی لینک کلاس مربوطه کلیک کرده و گزینه مهمان را انتخاب فرمایید.

روزهای زوج

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch18 کلاسCH18 روزهای زوج ساعت 14:30-16:30 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch13 کلاسCH13 روزهای زوج ساعت 12:30-14:15 استاد مهسا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch11 کلاس CH11 روزهای زوج ساعت 10:30-14:15 استاد مریم فیروزی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch9 کلاسCH9روزهای زوج ساعت 14:30-16:15 استاد مهسا خوارزمی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch4 کلاسCH4 روزهای زوج ساعت 10:30-12:15 با استاد فرینوش نعمت بخش 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch2 کلاسCH2 روزهای زوج 14:30-16:15 با استاد مریم جاهد 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b6 کلاسB6 روزهای زوج  ساعت 14:30-16:15 با استاد فرزانه نعمتی

   https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b5   کلاسB5 روزهای زوج ساعت 14:30_16:15 استاد فرینوش نعمت بخش

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b4 کلاس B4 روزهای زوج  ساعت 12:30_14:15 استاد فاطمه سعادت 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b3   کلاس B3 روزهای زوج ساعت 10:30_ 12:15 با استاد مهسا خوارزمی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/b2 کلاس B2 روزهای زوج ساعت 10:30_12:15 استاد فاطمه سعادت 

روزهای فرد 


 https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch12 کلاسCH12 روزهای فرد ساعت 12:30-14:15 استاد حامد میردامادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch10 کلاس CH10 روزهای فرد ساعت 10:30-12:15 استاد حامد میردامادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch6 کلاسCH6 روزهای فرد ساعت 12:30-14:15 استاد رویا پناهی 

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch5 کلاسCH5روزهای فرد ساعت 10:30-12:15 استاد رویا پناهی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch3 کلاسCH3 روهای فرد ساعت 14:30-16:15 استاد حامد میردامادی

https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/ch1 کلاسCH1 روهای فرد ساعت 12:30-14:15 با استاد سعیده محمودی 


                https://www.skyroom.online/ch/nassirmehrshahr/menschena1-co


© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012