کلاسهای آنلاین شعبه گوهردشت تابستان(صفحه2)
تاریخ انتشار: 1399/04/15
 1. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b6on   کلاسB6  -روزفرد18/30-استادمحدثه محمدی فقط دختر
 2. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/m1online  کلاسm1  -روزهای زوج 10/30-استاد ضرابیان
 3. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ui5onlin  ui5-  زوج10/30 –استاد کاظمی
 4. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b1onl  B1-  زوج12/30- استاد ساراصفارفرد
 5. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb3onl  HB3 – زوج 12/30- استاد نصیری
 6. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p4onl  P4-  زوج 12/30- استاد شاهمرادی
 7. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b4onl  B4 – زوج14/30-پسران- استاد بیگلری
 8. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p2on  P2 - زوج 16/30- استاد نسترن مالکی
 9. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p1onl  P1-  زوج 18/30- استاد بیگلری
 10. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb5o  HB5 –  زوج16/30- استاد مرضیه جعفری
 11. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a3onli  A3 –زوج18/30- استاد کاظمی
 12. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ielts  IELTS-زوج 18/30-استاداشرفی
 13. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb5online  pb5-زوج10/30- استاد مالکی
 14. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/p5onl  P5 زوج 2/30 صدقیانی
 15. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/pb1onl  pb1- زوج14/30
 16. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch10  - استاد نیکخواه Ch10
 17. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/hb4a6 - استاد مالکی زوج 18:30 Hb4
 18. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/preb6 استاد عطیه محمدپور - یکشنبه سه شنبه 10/30
 19. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch3asadi کلاسCH3فروزان اسدی شعبه گوهردشت زوج2/30عصر
 20. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch4o  کلاسch4 –زوج16/30- استاد دنیا نصیری
 21. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/b5o  کلاسb5—فرد16/30 – استاد روح نواز
 22. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/ch5. کلاس ch5 زوج 18:30 - استاد اجباری
 23. https://www.skyroom.online/ch/nassirmarkazi/a1a5  کلاس A1 – زوج 14/30-استاد اشجعی

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012