استاد برگزيده دولينگو
استاد برگزيده دولينگو ؛آقاى مجتبى خوشكلام ✅بيش از ١٠ سال سابقه تدريس با ✅متخصص در آزمون بين المللى DUOLINGO ✅متخصص در آزمون بين المللى IELTS ✅متخصص در آزمون بين المللى PTE ✅متخصص در آزمون بين المللى TOEFL و ساير آزمون هاى بين المللى ✅تدريس دوره هاى بازرگانى ✅تدريس دوره تخصصى آزمونهاى انگليسى ✅آزمون تخصصى MSRT ✅آزمون تخصصى PTE و ساير آزمرن هاى تخصصى

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012