کلاس های آنلاین شعبه تهران
تاریخ انتشار: 1399/07/13

کلاس های صبح
کلاس های استاد هدی دریغ

http://skyroom.online/ch/s.sh/first.dariq1030 

http://skyroom.online/ch/s.sh/first.dariq945 

http://skyroom.online/ch/s.sh/first.dariq1145 

کلاس های استاد مهسا حیدری

http://skyroom.online/ch/s.sh/first.heydari945 

http://skyroom.online/ch/s.sh/first.dariq1030

http://skyroom.online/ch/s.sh/first.heydari1145
کلاس های ساعت4:30

کلاس CH5 استاد امیررضا خدایی-44712323

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ch5-1

کلاس CH17 استاد هدی دریغ-

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ch17-1

 کلاس PREHB1 استاد عباس سوری-

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/prehb1

 کلاس P4 استاد محمدحسین چراغی-

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p4-1

 کلاس P1 استاد مائده رئیسی-

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p1

کلاس HB3 استاد مهسا الوندی-

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/hb3کلاس های ساعت 6:30

 کلاس B1 استاد سمانه منفرد-

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/b1-1

کلاسP3 استاد عباس سوری-

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/p3

کلاس B3 استاد هدی دریغ-

کلاس M1 استاد محمدحسین چراغی-

کلاس UI1 استاد رمیصا غلامیان

کلاس IELTS استاد احسان مرادی


کلاس های ساعت 8:30

کلاس G1 استاد محمدعلی ابراهیم کنی
کلاس های جمعه
کلاس Hb4 استاد عباس سوریکلاس های پکیج
کلاس مکالمه استاد مرادی- روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 2:30 - 4:30

کلاس پکیج آیلتس استاد مرادی روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 7:45

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ielts


کلاس پکیج آلمانی استاد ندیری روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 5:15


کلاس پکیج آیلتس استاد قلی زاده- روزهای زوج ساعت 4:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ielts3


کلاس پکیج آیلتس استاد شورابی- روزهای زوج ساعت 8:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ielts4


کلاس پکیج آیلتس استاد شورابی- روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 6:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ielts5


کلاس مکالمه فشرده استاد عالی زاده- روزهای زوج ساعت 6:30


کلاس فشرده آیلتس استاد شورابی- روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 8:30

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/ielts-2


کلاس فشرده آیلتس استاد شورابی- روزهای جمعه


کلاس فشرده آیلتس استاد شورابی- روزهای زوج ساعت 6:30


کلاس فشرده آیلتس استاد رئیسی


کلاس فشرده استاد قلی زاده- روزهای زوج ساعت 6:30


کلاس مکالمه فشرده استاد معصومی- روزهای جمعه

https://www.skyroom.online/ch/nassirtehran/tm1-2
کلاس های خصوصی

کلاس خصوصی استاد مرادی

کلاس خصوصی استاد مرادیلینک آزمون

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012