لیست اساتید نصیر (به ترتیب حروف الفبا)

آماده به همکاری

جستجوی استاد :
تصویر نام تحصیلات دانشگاه عنوان شغلی در نصیر تخصص آموزشگاهی سابقه تدریس مرتبه علمی
رضا روستا پور رضا روستا پور کارشناسی ارشد علوم و قران و حدیث دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت مدرس 1) مدرس دورهای عربی
2) مدرس دوره های مکالمه و گرامر عربی
کلیه سطوح عربی مدرس
رضا سرلک رضا سرلک کارشناسی فرانسه علوم و تحقیقات مدرس 1) مدرس دوره های فرانسه
2) مدرس دوره های مکالمه و خصوصی فرانسه
3) مدرس دوره های پکیج جامع فرانسه
کلیه سطوح فرانسه مدرس
رضا صادقی رضا صادقی کارشناسی ادبیات انگلیسی لرستان تدریس دوره های مختلف انگلیسی مدرس
رضا قلی زاده رضا قلی زاده کارشناسی آزاد اسلامی مدرس تدریس مدرس
روژان امیرحسنی روژان امیرحسنی کارشناسی آزاد کرج تدریس زبان انگلیسی مدرس
روژین نجیب روژین نجیب کارشناسی آزاد کرج تدریس دوره های مختلف انگلیسی مدرس
رویا مختاری رویا مختاری کارشناسی ارشد ازاد یزد مدرس 1) مدرس دوره های استانبولی
2) مدرس دوره های فقط مکالمه استانبولی
3) مدرس دوره های خصوصی استانبولی
کلیه سطوح استانبولی مدرس
ریحانه ثمری ریحانه ثمری لیسانس آزاد کرج مدرس 1) مدرس دوره های ترمیک
2) مدرس دوره های مکالمه و گرامر
3) مدرس دوره های خصوصی
4) متخصص کلاس های مدرسه مکالمه
5) متخصص کلاس های مکالمه کودک
کلیه سطوح Primary مدرس
زهرا رمضانخانی زهرا رمضانخانی کارشناسی ؟ تدریس دوره های مختلف انگلیسی مدرس
زهرا صفاری زهرا صفاری نرم افزار فنی حرفه ایی مدرس 1) مدرس دوره های مکالمه و گرامر
2) مدرس دوره های ترمیک بزرگسالان
3) مدرس دوره های خصوصی
کلیه سطوح تا پایان Int مدرس
زهرا قبادی زهرا قبادی لیسانس تهران مدرس مدرس دوره های مکالمه و گرامر
مدرس
زهرا قورچیان زهرا قورچیان کارشناسی مترجمی فرانسه ازهرا مدرس 1) مدرس دوره های فرانسه
2) مدرس دوره های فقط مکالمه فرانسه
3) مدرس دوره های پکیج جامع فرانسه
کلیه سطوح فرانسه مدرس
زهرا محمدی زهرا محمدی فوق لیسانس آزاد کرج مدرس 1)مدرس دوره های مکالمه و گرامر
2)مدرس کلاسهای کودکان و نوجوانان
کلیه سطوح Pre_Int استاد
زهرا مرادخانی زهرا مرادخانی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی آزاد کرج تدریس دوره های مختلف زبان انگلیسی مدرس
زهرا ملکی زهرا ملکی کارشناسی آزاد کرج تدریس 1) مدرس دوره های مکالمه-گرامر
دوره های مختلف زبان انگلیسی مدرس
زهرا ندرلی زهرا ندرلی کارشناسی ؟ تدریس دوره های مختلف انگلیسی مدرس
زهرا نریمان راد زهرا نریمان راد کارشناسی .. مدرس تدریس مدرس
زهرا نریمان راد زهرا نریمان راد .... .... مدرس تدریس مدرس
زهرا نصیری خامسلو زهرا نصیری خامسلو کارشناسی مترجمی آزاد مدرس 1)مدرس دوره های مکالمه و گرامر کودکان و نوجوان
2)مدرس دوره های ترمیک مکالمه و گرامر
کلیه سطوح Primary وKIDS مدرس
زهرا هاشمی زهرا هاشمی لیسانس آزاد کرج مدرس 1) مدرس دوره های مکالمه و گرامر
2) متخصص دوره های مکالمه و گرامر کودکان و نوجوانان
KIDS مدرس

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012