شهریه ها کاهش یافته و تخفیف عیدانه لحاظ میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TM2-2 1401/4 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 08:30 تا 12:15،
TM2-2 1401/4 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 08:30 تا 12:15،
حذف 1401/3 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 37,500,000 9,660,000 (25.76%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 18:30 تا 20:15،
حذف 1401/3 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 37,500,000 9,660,000 (25.76%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 18:30 تا 20:15،
M1PACK-12 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 فردیس 1401/12/29 زوج 20:30 تا 22:15،
P4PACK-3 1402/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 64,280,000 0 (0%) 64,280,000 درختی 1402/06/31 جمعه 08:30 تا 14:15،
PACK-HB-N 1401/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 عظیمیه 1402/01/01
PACK-HB-N 1401/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 عظیمیه 1402/01/01
P4PACK-3 1402/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 64,280,000 0 (0%) 64,280,000 درختی 1402/06/31 جمعه 08:30 تا 14:15،
FRENCH-1 1402/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 67,500,000 0 (0%) 67,500,000 درختی 1402/06/31 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012