جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACK-TM26 1401/1 نگین حاجیلو عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 تهران 1401/02/31 فرد 18:15 تا 20:00،
TM2-2 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
TM2-2 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/04/01 فرد 18:30 تا 20:15،
TM3-1 1400/4 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 21,420,000 0 (0%) 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
TM3-1 1400/4 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 0 (0%) 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
حذف 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 37,500,000 9,660,000 (25.76%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 18:30 تا 20:15،
حذف 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 37,500,000 9,660,000 (25.76%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 18:30 تا 20:15،
M1PACK-12 1401/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 فردیس 1401/12/29 زوج 20:30 تا 22:15،
M1PACK-12 1401/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 فردیس 1401/12/29 زوج 20:30 تا 22:15،
P4PACK-2 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 درختی 1401/11/11 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012