جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TM2-12 1401/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 فردیس 1401/05/30 فرد 16:30 تا 18:15،
P1PACK10 1401/1 امیررضا مصلحی عادي چند ماهه package پسرانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/03/24 فرد 18:30 تا 20:15،
P1PACK10 1401/1 امیررضا مصلحی عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/03/24 فرد 18:30 تا 20:15،
ON-TM2-8 1401/1 محمود غزنوی عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 همه شعبات 1401/02/28 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-TM2-8 1401/1 محمود غزنوی عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 همه شعبات 1401/02/28 زوج 18:30 تا 20:15،
GERMANY43 1401/1 رامین جعفری زاده عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/03/07 زوج 16:30 تا 18:15،
GERMANY43 1401/1 رامین جعفری زاده عادي چند ماهه package پسرانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/03/07 زوج 16:30 تا 18:15،
PACK-P4 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 مهرشهر 1401/03/30 زوج 20:30 تا 22:15،
PACK-P4 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 مهرشهر 1401/03/30 زوج 20:30 تا 22:15،
P1PACK 1401/1 مونا مویدنیا عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 مهرشهر 1401/02/17 زوج 19:00 تا 20:45،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012