جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACKP4_3 1401/2 امیررضا مصلحی عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/04/07 زوج 16:30 تا 18:15،
TM3-1 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
TM3-1 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
GRM-23 1401/2 معصومه موسوی عادي چند ماهه package پسرانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 فردیس 1401/04/15 زوج 14:45 تا 16:30،
GRM-23 1401/2 معصومه موسوی عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 فردیس 1401/04/15 زوج 14:45 تا 16:30،
BPACK-33 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 فردیس 1401/07/15 زوج 20:30 تا 22:15،
BPACK-33 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 فردیس 1401/07/15 زوج 20:30 تا 22:15،
TM3-1 1400/4 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 0 (0%) 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
TM3-1 1400/4 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 21,420,000 0 (0%) 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
PACK-FR2 1401/2 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 45,500,000 0 (0%) 45,500,000 تهران 1401/07/18 زوج 18:30 تا 20:00،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012