جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
HBPACK9-9 1400/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 12,850,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/04/06 فرد 18:30 تا 20:15،
VIP-PRT 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 6,500,000 مهرشهر 1400/09/29 زوج 19:00 تا 20:30،
VIP-MIX 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 3,000,000 مهرشهر 1400/03/30 زوج 18:00 تا 20:30،
VIP-MIX 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 3,000,000 مهرشهر 1400/03/30 زوج 18:00 تا 20:30،
TM1-100 1400/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 زوج 18:30 تا 20:15،
TM1-100 1400/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 زوج 18:30 تا 20:15،
VIP-PR3 1400/1 مونا مویدنیا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 8,000,000 مهرشهر 1400/03/25 یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:00،
VIP-SHADI 1400/1 مونا مویدنیا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 100,000 مهرشهر 1400/03/25 یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:00،
ON-PKGM-3 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 25,000,000 همه شعبات 1400/09/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON-PKGM-3 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 25,000,000 همه شعبات 1400/09/29 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012