جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACK-S 1400/1 مهدی محمدعلیزاده پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 8,500,000 تهران 1400/03/19 زوج 18:30 تا 20:00،
PACK-S 1400/1 مهدی محمدعلیزاده پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 8,500,000 تهران 1400/03/19 زوج 18:30 تا 20:00،
TM2-76 1400/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 فرد 18:30 تا 20:15،
TM2-76 1400/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 فرد 18:30 تا 20:15،
VIP-PR2 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 6,250,000 مهرشهر 1400/03/22 شنبه چهارشنبه 18:30 تا 20:00،
VIP-PR2 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 6,250,000 مهرشهر 1400/03/22 شنبه چهارشنبه 18:30 تا 20:00،
ON-PKG-GR6 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادی 8 ماهه package پسرانه 47,140,000 همه شعبات 1400/09/12 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-PKG-GR6 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادی 8 ماهه package دخترانه 47,140,000 همه شعبات 1400/09/12 زوج 18:30 تا 20:15،
VIP-TOEFL 1400/1 پیمانه قاسمی پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 3,000,000 مهرشهر 1400/03/18 فرد 13:30 تا 15:00،
HBPACK9-9 1400/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 12,850,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/04/06 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012