جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON-XPS-BS1 1401/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 64,350,000 0 (0%) 64,350,000 همه شعبات 1401/02/23 زوج 20:30 تا 22:15،
BPACK-3 1401/1 افروز عالمی عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 درختی 1401/02/28 زوج 18:30 تا 20:15،
BPACK-3 1401/1 افروز عالمی عادي چند ماهه package پسرانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 درختی 1401/02/28 زوج 18:30 تا 20:15،
PACK-GR1 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 مهرشهر 1401/11/30 فرد 16:30 تا 18:15،
PACK-GR1 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 مهرشهر 1401/11/30 فرد 16:30 تا 18:15،
VIP-B-2 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 87,500,000 0 (0%) 87,500,000 مهرشهر 1401/02/30 یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 10:00 تا 11:45،
VIP-B-2 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 87,500,000 0 (0%) 87,500,000 مهرشهر 1401/02/30 یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، پنجشنبه 10:00 تا 11:45،
ON.PKG-FR6 1401/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 45,500,000 0 (0%) 45,500,000 همه شعبات 1401/04/01 زوج 15:00 تا 16:45،
ON.PKG-FR6 1401/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 45,500,000 0 (0%) 45,500,000 همه شعبات 1401/04/01 زوج 15:00 تا 16:45،
ON-TM3-1 1401/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 همه شعبات 1401/04/05 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012