جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
VIP-B 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 65,000,000 مهرشهر 1400/12/29 فرد 14:30 تا 16:15،
P4PACK-13 1400/2 وحید داودوندی پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 32,140,000 فردیس 1400/04/05 زوج 18:30 تا 20:15،
P4PACK-13 1400/2 وحید داودوندی پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 32,140,000 فردیس 1400/04/05 زوج 18:30 تا 20:15،
PACK-HB-38 1399/3 بهادر عرب پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 9,800,000 عظیمیه 1400/03/29 جمعه 08:30 تا 14:15،
PACK-B-24 1399/3 بهادر عرب پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 44,640,000 عظیمیه 1400/03/29 زوج 20:30 تا 22:15،
TM1-1 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 مهرشهر 1400/12/29 فرد 18:30 تا 20:15،
TM1-1 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 21,420,000 مهرشهر 1400/12/29 فرد 18:30 تا 20:15،
PACKHB-2 1400/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 12,850,000 درختی 1400/04/30 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-PKG-B-6 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 53,570,000 همه شعبات 1400/09/09 فرد 16:30 تا 18:15،
ON-PKG-B-6 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 53,570,000 همه شعبات 1400/09/09 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012