جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
BPACK9-14 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
PACKGRM-30 1401/2 هیربد سلیمی شهرک عادي چند ماهه package دخترانه 6,960,000 0 (0%) 6,960,000 فردیس 1401/04/05 فرد 19:00 تا 22:00،
PACKGRM-30 1401/2 هیربد سلیمی شهرک عادي چند ماهه package پسرانه 6,960,000 0 (0%) 6,960,000 فردیس 1401/04/05 فرد 19:00 تا 22:00،
PACK-HB1 1401/1 تهران عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 تهران 1401/09/28 زوج 20:15 تا 22:00،
PACK-HB1 1401/1 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 تهران 1401/09/28 زوج 20:15 تا 22:00،
PACK-TM19 1401/2 تهران عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 تهران 1401/09/28 زوج 16:30 تا 18:15،
PACK-TM19 1401/2 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 تهران 1401/09/28 زوج 16:30 تا 18:15،
TM1-106 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 فرد 18:30 تا 20:15،
TM1-106 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 فرد 18:30 تا 20:15،
HBPACK25 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 فرد 14:30 تا 16:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012