جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TEHRANI 1401/2 مهسا بشردوست عادي چند ماهه package دخترانه 9,000,000 0 (0%) 9,000,000 مهرشهر 1401/05/02 فرد 13:00 تا 14:30،
PACKP4_6 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
PACKP4_6 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
HBPACK27 1401/2 محمد اسماعیلی لیواری عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/29 زوج 20:30 تا 22:15،
HBPACK27 1401/2 محمد اسماعیلی لیواری عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/29 زوج 20:30 تا 22:15،
BPACK9-17 1401/2 امین مفتاحی عادي چند ماهه package پسرانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/05 زوج 16:30 تا 18:15،
BPACK9-17 1401/2 امین مفتاحی عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/05 زوج 16:30 تا 18:15،
PACK-B-HOZ 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 عظیمیه 1401/10/26 زوج 19:15 تا 21:00،
PACK-B-HOZ 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 عظیمیه 1401/10/26 زوج 19:15 تا 21:00،
TM1-2 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/10/01 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012