جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACKHB-HO6 1401/2 حسین کاویانی عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 عظیمیه 1401/05/21 جمعه 08:30 تا 14:15،
GR-HOZURI3 1401/2 آنیتا کرباسی عادي چند ماهه package پسرانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 عظیمیه 1401/06/06 زوج 18:30 تا 20:15،
GR-HOZURI3 1401/2 آنیتا کرباسی عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 عظیمیه 1401/06/06 زوج 18:30 تا 20:15،
BPACK9-16 1401/2 عاطفه قره داغی عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/18 فرد 18:30 تا 20:15،
BPACK9-16 1401/2 عاطفه قره داغی عادي چند ماهه package پسرانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/18 فرد 18:30 تا 20:15،
P1PACK-3 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 مهرشهر 1401/07/30 فرد 09:00 تا 12:00،
P1PACK-3 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 مهرشهر 1401/07/30 فرد 09:00 تا 12:00،
ON-PKG-B15 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 همه شعبات 1401/10/19 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-PKG-B15 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 همه شعبات 1401/10/19 زوج 16:30 تا 18:15،
PACK-B18 1401/2 تهران عادي چند ماهه package پسرانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 تهران 1401/10/21 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012