جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
P1PACK12 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
PACK.M13 1401/2 تهران عادي چند ماهه package پسرانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 تهران 1401/09/09 پنجشنبه 10:30 تا 14:00،
PACK.M13 1401/2 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 تهران 1401/09/09 پنجشنبه 10:30 تا 14:00،
PACKHB-10 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 درختی 1401/09/09 زوج 18:30 تا 20:15،
PACKHB-10 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 درختی 1401/09/09 زوج 18:30 تا 20:15،
PACKHB-11 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 درختی 1401/09/09 زوج 20:30 تا 22:15،
PACKHB-11 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 درختی 1401/09/09 زوج 20:30 تا 22:15،
TM2-20 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 درختی 1401/09/09 زوج 18:30 تا 20:15،
TM2-20 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 درختی 1401/09/09 زوج 18:30 تا 20:15،
VIP-NOORI 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 23,000,000 0 (0%) 23,000,000 مهرشهر 1401/04/20 زوج 08:30 تا 17:00، یکشنبه سه شنبه 08:30 تا 17:00،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012