جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TM1-1 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/05/01 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-PKGM-8 1401/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 20:30 تا 22:15،
ON-PKGM-8 1401/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 20:30 تا 22:15،
HBPACK23 1401/2 طاها عالی نژاد عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/04/25 زوج 20:30 تا 22:15،
HBPACK23 1401/2 طاها عالی نژاد عادي چند ماهه package پسرانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/04/25 زوج 20:30 تا 22:15،
P1-PACK4 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 درختی 1401/09/01 زوج 18:30 تا 20:15،
P1-PACK4 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 درختی 1401/09/01 زوج 18:30 تا 20:15،
P4PACK-4 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 درختی 1401/09/01 زوج 20:30 تا 22:15،
P4PACK-4 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package پسرانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 درختی 1401/09/01 زوج 20:30 تا 22:15،
GERMAN-11 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 درختی 1401/09/01 زوج 19:00 تا 20:45،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012