جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
M1PACK-12 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 فردیس 1401/12/29 زوج 20:30 تا 22:15،
حذف 1401/3 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 37,500,000 9,660,000 (25.76%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 18:30 تا 20:15،
حذف 1401/3 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 37,500,000 9,660,000 (25.76%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 18:30 تا 20:15،
TM2-2 1401/3 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 08:30 تا 12:15،
TM2-2 1401/3 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 08:30 تا 12:15،
PACK-GR1 1401/3 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 مهرشهر 1401/11/30 فرد 16:30 تا 18:15،
FRENCH6 1401/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 45,500,000 0 (0%) 45,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/02/02 فرد 16:30 تا 18:15،
FRENCH6 1401/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 45,500,000 0 (0%) 45,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/02/02 فرد 16:30 تا 18:15،
TM2-82 1401/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package پسرانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/02/02 فرد 16:30 تا 18:15،
TM2-82 1401/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/02/02 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012