جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
FRENCH-1 1399/3 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 38,900,000 درختی 1399/08/30 فرد 18:30 تا 20:15،
FRENCH-1 1399/3 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 38,900,000 درختی 1399/08/30 فرد 18:30 تا 20:15،
P1PACK-1 1399/3 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 35,750,000 درختی 1399/08/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
TM3-19 1399/3 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 17,850,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/27 زوج 20:30 تا 22:15،
TM3-19 1399/3 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 17,850,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/27 زوج 20:30 تا 22:15،
IELTSPAC2 1399/3 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/27 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTSPAC2 1399/3 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/27 زوج 16:30 تا 18:15،
PTE2 1399/3 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/27 زوج 19:00 تا 20:30،
PTE2 1399/3 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/27 زوج 19:00 تا 20:30،
TM-N 1399/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 17,850,000 عظیمیه 1399/08/30

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012