جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
BPACK-26 1399/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادي چند ماهه package پسرانه 44,640,000 فردیس 1399/12/20 زوج 16:30 تا 18:15،
P1PACK-1 1400/1 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 35,750,000 درختی 1399/11/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTSPAC2 1399/4 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/12/30 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTSPAC2 1399/4 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/12/30 زوج 16:30 تا 18:15،
PTE2 1399/4 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/12/30 زوج 19:00 تا 20:30،
PTE2 1399/4 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/12/30 زوج 19:00 تا 20:30،
TM3_1 1399/4 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 17,850,000 مهرشهر 1399/12/30 زوج 20:30 تا 22:15،
TM3_1 1399/4 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 17,850,000 مهرشهر 1399/12/30 زوج 20:30 تا 22:15،
TM2-1 1399/4 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 17,850,000 مهرشهر 1399/12/30 زوج 11:00 تا 12:45،
TM2-1 1399/4 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 17,850,000 مهرشهر 1399/12/30 زوج 11:00 تا 12:45،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012