جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TM3-رزرو 1400/4 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 17,850,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 20:30 تا 22:15،
TM3-رزرو 1400/4 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 17,850,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 20:30 تا 22:15،
MPACK-1 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 25,000,000 درختی 1400/11/20 زوج 16:30 تا 18:15،
TM1-2 1400/4 کمیل مهدیون پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 درختی 1400/10/18 زوج 18:30 تا 20:15،
PACK-HB-1 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 12,850,000 مهرشهر 1400/12/29 فرد 18:30 تا 20:15،
TM2-11 1400/4 نسرین منصوری نیا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 فردیس 1400/11/16 زوج 18:30 تا 20:15،
TM2-11 1400/4 نسرین منصوری نیا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 21,420,000 فردیس 1400/11/16 زوج 18:30 تا 20:15،
BPACK-31 1400/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 53,570,000 فردیس 1400/12/29 زوج 10:30 تا 12:15،
BPACK-31 1400/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 53,570,000 فردیس 1400/12/29 زوج 10:30 تا 12:15،
PACK-B-23 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 44,640,000 عظیمیه 1400/12/01 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012