جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACK-B-N 1398/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 38,760,000 عظیمیه 1399/01/01
PACK-B-N 1398/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 38,760,000 عظیمیه 1399/01/01
PACK-P1-N 1398/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 31,860,000 عظیمیه 1399/01/01
PACK-GR-19 1398/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادی 8 ماهه package دخترانه 28,500,000 عظیمیه 1399/01/01 جمعه 08:30 تا 14:15،
PACK-GR-19 1398/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادی 8 ماهه package پسرانه 28,500,000 عظیمیه 1399/01/01 جمعه 08:30 تا 14:15،
PACK-M-9 1398/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 16,660,000 عظیمیه 1399/01/01 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN-5 1398/4 .محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 28,500,000 درختی 1399/01/01 جمعه 08:30 تا 14:15،
TM1-3 1398/4 .محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 13,820,000 درختی 1399/01/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
PACK-B-4 1399/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 38,730,000 مهرشهر 1398/12/25 فرد 16:30 تا 18:15،
PACK-B-4 1399/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 38,730,000 مهرشهر 1398/12/25 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.4.0.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012