جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
P4PACK-1 1400/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 32,140,000 درختی 1400/09/30 زوج 18:30 تا 20:15،
TM1-2 1400/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 درختی 1401/01/01 زوج 18:30 تا 20:15،
PACK-HB-1 1400/1 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 12,850,000 مهرشهر 1400/12/29 فرد 18:30 تا 20:15،
TM2-11 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 فردیس 1400/12/29 فرد 18:30 تا 20:15،
TM2-11 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 21,420,000 فردیس 1400/12/29 فرد 18:30 تا 20:15،
BPACK-31 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 53,570,000 فردیس 1400/12/29 زوج 10:30 تا 12:15،
BPACK-31 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 53,570,000 فردیس 1400/12/29 زوج 10:30 تا 12:15،
IELTSPACK- 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 20,000,000 فردیس 1400/12/29 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTSPACK- 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 20,000,000 فردیس 1400/12/29 زوج 16:30 تا 18:15،
FRNCH-1 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 35,000,000 فردیس 1400/12/29 پنجشنبه 14:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.6.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012