جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
FRENCH-1 1399/2 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 38,900,000 درختی 1399/04/30 فرد 18:30 تا 20:15،
FRENCH-1 1399/2 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 38,900,000 درختی 1399/04/30 فرد 18:30 تا 20:15،
P1PACK-1 1399/2 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 35,750,000 درختی 1399/04/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
TM3-19 1399/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 17,850,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/30 زوج 20:30 تا 22:15،
TM3-19 1399/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 17,850,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/30 زوج 20:30 تا 22:15،
IELTSPAC2 1399/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/30 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTSPAC2 1399/2 دکتر حسام میرآقا پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/30 زوج 16:30 تا 18:15،
P4PACK-3 1399/2 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 26,800,000 درختی 1399/04/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
FRNCHPACK2 1399/2 دکتر مهدی منظور پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 38,900,000 فردیس 1399/04/13 جمعه 08:30 تا 14:15،
FRNCHPACK2 1399/2 دکتر مهدی منظور پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 38,900,000 فردیس 1399/04/13 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012