جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACKSTART9 1398/3 دانیال سلیمانزاده پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 7,500,000 مهرشهر 1398/09/24 فرد 20:30 تا 22:15،
PACKSTART9 1398/3 دانیال سلیمانزاده پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 7,500,000 مهرشهر 1398/09/24 فرد 20:30 تا 22:15،
TM1-111 1398/3 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 13,820,000 مهرشهر 1398/09/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
TM1-11 1398/3 نامشخص(مهرشهر) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 13,820,000 مهرشهر 1398/09/30 فرد 20:30 تا 22:15،
TM2-10 1398/3 نگار سرناز پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 13,820,000 مهرشهر 1398/09/22 جمعه 08:30 تا 14:15،
TM2-10 1398/3 نگار سرناز پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 13,820,000 مهرشهر 1398/09/22 جمعه 08:30 تا 14:15،
BPACK-25 1398/3 بهنام محققیان پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 38,730,000 فردیس 1398/09/06 زوج 20:30 تا 22:15،
P1PACK-16 1398/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 31,860,000 فردیس 1398/10/26 فرد 18:30 تا 20:15،
M1PACK-10 1398/3 فاطمه عسکری پکیج عادي چند ماهه package پسرانه 16,660,000 فردیس 1398/09/18 زوج 20:30 تا 22:15،
M1PACK-10 1398/3 فاطمه عسکری پکیج عادي چند ماهه package دخترانه 16,660,000 فردیس 1398/09/18 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2019 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.4.0.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012