جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
فن بيان8 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 15,000,000 0 (0%) 15,000,000 تهران 1401/07/27 سه شنبه 18:00 تا 20:00،
فن بيانب9 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 15,000,000 0 (0%) 15,000,000 تهران 1401/07/27 شنبه 18:00 تا 20:00،
ICDL KIDS 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 13,000,000 0 (0%) 13,000,000 تهران 1401/08/26 دوشنبه چهارشنبه 10:00 تا 12:00،
ICDL22 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 6,900,000 0 (0%) 6,900,000 تهران 1401/08/23 یکشنبه سه شنبه 16:00 تا 18:00،
فتوشاپ 8 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 13,000,000 0 (0%) 13,000,000 تهران 1401/08/21 پنجشنبه 16:00 تا 19:00،
ICDL17 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 6,900,000 0 (0%) 6,900,000 تهران 1401/06/18 زوج 19:30 تا 21:30،
سي 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 16,900,000 0 (0%) 16,900,000 تهران 1401/08/16 شنبه 18:00 تا 21:00،
سي 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 16,900,000 0 (0%) 16,900,000 تهران 1401/08/16 شنبه 18:00 تا 21:00،
بازيگري ب5 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 15,000,000 0 (0%) 15,000,000 تهران 1401/08/30 زوج 18:00 تا 20:00،
بازيگري ب5 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 15,000,000 0 (0%) 15,000,000 تهران 1401/08/30 یکشنبه 18:00 تا 20:00،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012