جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
مدادرنگي 5 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 7,250,000 0 (0%) 7,250,000 تهران 1402/03/22 یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30،
مدادرنگي 5 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 7,250,000 0 (0%) 7,250,000 تهران 1402/03/22 یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30،
نقاشي25 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 5,280,000 0 (0%) 5,280,000 تهران 1402/03/14 یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30،
فن بيان21 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 15,000,000 0 (0%) 15,000,000 تهران 1402/04/14 چهارشنبه 18:15 تا 20:15،
پايتون3 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 18,900,000 0 (0%) 18,900,000 تهران 1402/04/09 سه شنبه 18:00 تا 19:30،
کامپيوتر42 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 14,000,000 0 (0%) 14,000,000 تهران 1402/04/08 زوج 17:30 تا 19:30،
C# 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 16,900,000 0 (0%) 16,900,000 تهران 1402/04/05 دوشنبه چهارشنبه 19:30 تا 21:30،
نقاشي26 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 5,280,000 0 (0%) 5,280,000 تهران 1402/04/03 شنبه دوشنبه 16:00 تا 18:00،
فن بيان 18 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 15,000,000 0 (0%) 15,000,000 تهران 1402/03/30 سه شنبه 18:15 تا 20:15،
مدادرنگي6 1401/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 9,900,000 0 (0%) 9,900,000 تهران 1402/05/06 یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012