جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
نقاشي م3 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 9,900,000 تهران 1400/09/09 یکشنبه سه شنبه 17:00 تا 19:00،
اتوکد 2.2 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL پسرانه 13,000,000 تهران 1400/08/04 یکشنبه سه شنبه 16:00 تا 18:00،
فن بيان2 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 25,000,000 تهران 1400/08/21 سه شنبه 19:00 تا 20:30،
اتوکد2بعد2 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 13,000,000 تهران 1400/08/24 یکشنبه سه شنبه 16:00 تا 18:00،
اتوکد.3.2 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL پسرانه 13,000,000 تهران 1400/08/26 پنجشنبه 18:00 تا 21:00، سه شنبه 18:00 تا 21:00،
اتوکد2.3 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 13,000,000 تهران 1400/08/26 پنجشنبه 18:00 تا 21:00، سه شنبه 18:00 تا 21:00،
فن بيان2 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL پسرانه 25,000,000 تهران 1400/08/27 سه شنبه 19:00 تا 20:30،
ICDL9 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL پسرانه 8,900,000 تهران 1400/09/28 فرد 10:00 تا 13:00،
ICDL9 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 8,900,000 تهران 1400/09/29 فرد 10:00 تا 13:00،
طراحي چهره 1400/1 تهران General عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 14,900,000 تهران 1400/10/01 شنبه دوشنبه 10:00 تا 13:00،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012