جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PHP2 1400/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 13,900,000 0 (0%) 13,900,000 تهران 1401/02/27 سه شنبه 18:00 تا 21:00،
ICDL18 1400/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 11,000,000 0 (0%) 11,000,000 تهران 1401/03/01 زوج 19:30 تا 21:30،
ICDL16 1400/3 تهران عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 11,000,000 0 (0%) 11,000,000 تهران 1401/02/17 زوج 17:30 تا 19:30،
بازيگري2+ 1400/3 تهران عادی 8 ماهه GENERAL پسرانه 25,000,000 0 (0%) 25,000,000 تهران 1401/02/17 دوشنبه چهارشنبه 17:00 تا 18:30،
ICDL16 1400/3 تهران عادي چند ماهه GENERAL پسرانه 11,000,000 0 (0%) 11,000,000 تهران 1401/02/17 زوج 17:30 تا 19:30،
ICDL15 1400/3 تهران عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 11,000,000 0 (0%) 11,000,000 تهران 1401/02/18 فرد 19:00 تا 21:30،
طراحي چ3 1400/4 تهران عادي چند ماهه GENERAL دخترانه 14,900,000 0 (0%) 14,900,000 تهران 1401/02/19 شنبه دوشنبه 18:00 تا 20:00،
A1-TEHRAN 1400/3 تهران آنلاین A1 دخترانه 15,000,000 0 (0%) 15,000,000 همه شعبات 1401/02/20 فرد 20:30 تا 22:15،
اتوکد4 1401/1 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 15,900,000 0 (0%) 15,900,000 تهران 1401/05/26 دوشنبه چهارشنبه 18:00 تا 20:00،
3دي مکس 1400/4 تهران عادی 8 ماهه GENERAL دخترانه 27,900,000 0 (0%) 27,900,000 تهران 1401/05/23 شنبه 18:00 تا 20:00، سه شنبه 18:00 تا 20:00،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012