جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
GERMAN.A2 1401/4 پریسا سعیدپور عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 29,900,000 0 (0%) 29,900,000 مهرشهر 1401/10/24 زوج 18:30 تا 20:15،
GERMAN.A2 1401/4 پریسا سعیدپور عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 29,900,000 0 (0%) 29,900,000 مهرشهر 1401/10/24 زوج 18:30 تا 20:15،
A2 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 24,000,000 0 (0%) 24,000,000 تهران 1401/11/13 زوج 00:00 تا 00:00،
A2 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 24,000,000 0 (0%) 24,000,000 تهران 1401/11/13 زوج 00:00 تا 00:00،
GERMAN-A12 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,900,000 0 (0%) 19,900,000 تهران 1401/11/01 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN-A12 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 19,900,000 0 (0%) 19,900,000 تهران 1401/11/01 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN-A21 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 29,900,000 0 (0%) 29,900,000 تهران 1401/11/01 فرد 18:30 تا 20:15،
GERMAN-A21 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 29,900,000 0 (0%) 29,900,000 تهران 1401/11/01 فرد 18:30 تا 20:15،
FRENCH1 1401/4 یاسمن فرید عادي چند ماهه فرانسه دخترانه 19,980,000 0 (0%) 19,980,000 تهران 1401/11/04 فرد 16:30 تا 18:00،
FRENCH1 1401/4 یاسمن فرید عادي چند ماهه فرانسه پسرانه 19,980,000 0 (0%) 19,980,000 تهران 1401/11/04 فرد 16:30 تا 18:00،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012