شهریه ها کاهش یافته و تخفیف عیدانه لحاظ میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
A1 آلماني 1401/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/02/02 زوج 20:30 تا 22:15،
A1 آلماني 1401/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/02/02 زوج 20:30 تا 22:15،
A1 فرانسه* 1402/1 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه فرانسه پسرانه 29,800,000 0 (0%) 29,800,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/06/06 فرد 18:30 تا 20:15،
A1 فرانسه* 1402/1 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه فرانسه دخترانه 29,800,000 0 (0%) 29,800,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/06/06 فرد 18:30 تا 20:15،
GERMAN_A1 1401/4 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 30,000,000 0 (0%) 30,000,000 تهران 1402/05/23 زوج 18:00 تا 19:45،
GERMAN_A1 1401/4 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 30,000,000 0 (0%) 30,000,000 تهران 1402/05/23 زوج 18:00 تا 19:45،
GERMAN/A1 1401/4 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مهرشهر 1402/05/23 فرد 20:30 تا 22:15،
GERMAN/A1 1401/4 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مهرشهر 1402/05/23 فرد 20:30 تا 22:15،
GERMAN/B2 1401/4 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 56,000,000 0 (0%) 56,000,000 مهرشهر 1402/05/23 زوج 18:30 تا 20:15،
GERMAN/B2 1401/4 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 56,000,000 0 (0%) 56,000,000 مهرشهر 1402/05/23 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012