جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
MENSHENA1 1399/4 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 9,800,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/12/30 فرد 16:30 تا 18:15،
MENSHENA1 1399/4 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 9,800,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/12/30 فرد 16:30 تا 18:15،
MENSHENA2* 1399/4 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 19,800,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/12/30 فرد 16:30 تا 18:15،
MENSHENA2* 1399/4 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,800,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/12/30 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMANY-2 1399/4 مهرناز زعفرانچی مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 9,800,000 تهران 1399/12/11 زوج 18:30 تا 20:15،
GERMANY-2 1399/4 مهرناز زعفرانچی مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 9,800,000 تهران 1399/12/11 زوج 18:30 تا 20:15،
ALTERA1 1399/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Connexions دخترانه 17,850,000 مهرشهر 1399/12/30 زوج 18:30 تا 20:15،
ALTERA1 1399/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Connexions پسرانه 17,850,000 مهرشهر 1399/12/30 زوج 18:30 تا 20:15،
GERMAN-A2 1399/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 19,800,000 مهرشهر 1399/12/30 زوج 16:30 تا 18:15،
STARTEN.A1 1399/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 9,800,000 مهرشهر 1399/12/30 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012