جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ALTERAGOA1 1398/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Connexions دخترانه 9,980,000 مهرشهر 1398/07/30 فرد 18:30 تا 20:15،
ALTERAGOA1 1398/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Connexions پسرانه 9,980,000 مهرشهر 1398/07/30 فرد 18:30 تا 20:15،
MENSCHENA1 1398/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Studio A1/MENSCHEN پسرانه 7,920,000 مهرشهر 1398/08/15 زوج 18:30 تا 20:15،
MENSCHENA1 1398/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Studio A1/MENSCHEN دخترانه 7,920,000 مهرشهر 1398/08/15 زوج 18:30 تا 20:15،
TURKEY 1398/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Hitit پسرانه 9,280,000 مهرشهر 1398/09/03 فرد 18:30 تا 20:15،
TURKEY 1398/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه Hitit دخترانه 9,280,000 مهرشهر 1398/09/03 فرد 18:30 تا 20:15،
TURKISH-1 1398/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) ترکی استانبولی عادي چند ماهه Hitit دخترانه 9,280,000 عظیمیه 1398/08/01 زوج 20:30 تا 22:15،
TURKISH-1 1398/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) ترکی استانبولی عادي چند ماهه Hitit پسرانه 9,280,000 عظیمیه 1398/08/01 زوج 20:30 تا 22:15،
TURKISH-2 1398/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) ترکی استانبولی عادي چند ماهه Hitit دخترانه 9,280,000 عظیمیه 1398/09/01 زوج 16:30 تا 18:15،
TURKISH-2 1398/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) ترکی استانبولی عادي چند ماهه Hitit پسرانه 9,280,000 عظیمیه 1398/09/01 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2019 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.3.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012