جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ISTANBUL 1400/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک ترکی پسرانه 19,280,000 مهرشهر 1400/09/30 زوج 18:30 تا 20:15،
ISTANBUL 1400/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 19,280,000 مهرشهر 1400/09/30 زوج 18:30 تا 20:15،
GERMANA1 1400/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 15,000,000 مهرشهر 1400/12/12 فرد 18:30 تا 20:15،
GERMANA1 1400/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 15,000,000 مهرشهر 1400/12/12 فرد 18:30 تا 20:15،
TURK-TEH 1400/2 تهران ترکی استانبولی عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 19,280,000 تهران 1400/07/19 زوج 18:30 تا 20:15،
TURKY 1-3 1400/3 محسن صیادی ترکی استانبولی عادي چند ماهه ترمیک ترکی پسرانه 19,280,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/07/10 زوج 18:30 تا 20:15،
TURKY 1-3 1400/3 محسن صیادی ترکی استانبولی عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 19,280,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/07/10 زوج 18:30 تا 20:15،
ترميک ترکي 1400/2 گلناز باقرزاده اسکوئی ترکی استانبولی عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 19,280,000 تهران 1400/07/22 یکشنبه پنجشنبه 18:15 تا 20:00،
ترميک ترکي 1400/2 گلناز باقرزاده اسکوئی ترکی استانبولی عادي چند ماهه ترمیک ترکی پسرانه 19,280,000 تهران 1400/07/22 یکشنبه پنجشنبه 16:30 تا 18:00،
TURK-E 1400/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) ترکی استانبولی عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 19,280,000 درختی 1400/12/05 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.6.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012