جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
MENSHENA2* 1400/1 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 24,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 فرد 16:30 تا 18:15،
MENSHENA2* 1400/1 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 24,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 فرد 16:30 تا 18:15،
MENSHENA1 1400/1 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 فرد 16:30 تا 18:15،
MENSHENA1 1400/1 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 15,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 فرد 16:30 تا 18:15،
ISTANBUL-3 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک ترکی پسرانه 16,000,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 18:30 تا 20:15،
ISTANBUL-3 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 16,000,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 18:30 تا 20:15،
STARTEN.A1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 15,000,000 مهرشهر 1400/06/30 فرد 16:30 تا 18:15،
STARTEN.A1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 15,000,000 مهرشهر 1400/06/30 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN-A2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 24,000,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 16:30 تا 18:15،
HITIT-E 1400/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) ترکی استانبولی عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 19,280,000 درختی 1400/11/30 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012