جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
GERMANYTER 1400/2 تهران مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 15,000,000 تهران 1400/10/22 یکشنبه سه شنبه 18:15 تا 20:15، پنجشنبه 15:30 تا 17:15،
GERMAN.A1 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 15,000,000 مهرشهر 1401/01/01 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN.A1 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 15,000,000 مهرشهر 1401/01/01 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMANA2 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 24,000,000 مهرشهر 1400/11/15 فرد 18:30 تا 20:15،
GERMANA2 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 24,000,000 مهرشهر 1400/11/15 فرد 18:30 تا 20:15،
ISTANBUL-2 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 19,280,000 مهرشهر 1400/10/30 فرد 16:30 تا 18:15،
ISTANBUL-2 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک ترکی پسرانه 19,280,000 مهرشهر 1400/10/30 فرد 16:30 تا 18:15،
آلماني 12 1400/3 تهران مکالمه - گرامر عادی ترمیک آلمانی دخترانه 15,000,000 تهران 1401/02/20 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN-A2 1400/4 تهران مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 24,000,000 تهران 1401/04/22 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN-A2 1400/4 تهران مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 24,000,000 تهران 1401/04/22 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012