جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
IELTS 1400/1 تهران IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 5,580,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-07 1400/2 الهه شعبانی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-07 1400/2 الهه شعبانی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTSA6 1400/2 علی اشرفی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSFRID 1400/2 علی اشرفی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTSFRID 1400/2 علی اشرفی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-MOCK-40 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS Mock آزمون یک جلسه ای IELTS دخترانه 1,980,000 همه شعبات 1400/04/25 جمعه 09:00 تا 12:00،
ON-MOCK-40 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS Mock آزمون یک جلسه ای IELTS پسرانه 1,980,000 همه شعبات 1400/04/25 جمعه 09:00 تا 12:00،
ON-MOCK-41 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS Mock آزمون یک جلسه ای IELTS دخترانه 1,980,000 همه شعبات 1400/05/22 جمعه 09:00 تا 12:00،
ON-MOCK-41 1400/1 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS Mock آزمون یک جلسه ای IELTS پسرانه 1,980,000 همه شعبات 1400/05/22 جمعه 09:00 تا 12:00،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012