جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-F2 1398/2 .محمدعزیز کریمی(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 2,748,000 درختی 1398/06/01 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFL-2 1398/2 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 2,748,000 درختی 1398/05/23 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL 1398/2 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 2,748,000 درختی 1398/05/23 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFL 1398/2 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 2,748,000 درختی 1398/05/23 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFL-2 1398/2 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 2,748,000 درختی 1398/05/23 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-21 1398/2 حسن حاجی قاسمی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 2,748,000 مهرشهر 1398/05/24 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFL-21 1398/2 حسن حاجی قاسمی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 2,748,000 مهرشهر 1398/05/24 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFLB7-2 1398/2 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 2,748,000 مرکزی 1398/05/24 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFLFRI-2 1398/2 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 2,748,000 مرکزی 1398/06/01 جمعه 14:30 تا 20:15،
TOEFLFRI-2 1398/2 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 2,748,000 مرکزی 1398/06/01 جمعه 14:30 تا 20:15،

© 2019 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.3.3.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012