جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFLFRI-2 1400/1 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 3,300,000 همه شعبات 1400/02/31 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLFRI-2 1400/1 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1400/02/31 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLA3-2. 1400/1 امیررضا مصلحی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 3,300,000 همه شعبات 1400/02/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLA3-2. 1400/1 امیررضا مصلحی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1400/02/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLA3-2 1400/1 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1400/02/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFL-05 1400/1 شقایق عزالدین TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1400/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFL-05 1400/1 شقایق عزالدین TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 3,300,000 همه شعبات 1400/02/30 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFL-03 1399/3 فرانک حیدرآبادی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 فردیس 1400/02/08 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-03 1399/3 فرانک حیدرآبادی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 3,300,000 فردیس 1400/02/08 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA5-22 1400/1 پیمانه قاسمی IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1400/02/27 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012