جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFLFRID 1400/2 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLFRID 1400/2 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLA4 1400/2 امیررضا مصلحی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/19 زوج 14:30 تا 16:15،
TOEFLA4 1400/2 امیررضا مصلحی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/19 زوج 14:30 تا 16:15،
TOEFL-FRD 1400/2 محمد علی کوکبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFL-FRD 1400/2 محمد علی کوکبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
ONTOEFL.RL 1400/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،
ONTOEFL.RL 1400/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-08 1400/2 الهه شعبانی IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-08 1400/2 الهه شعبانی IELTS فشرده 2 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012