شهریه ها کاهش یافته و تخفیف عیدانه لحاظ میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFLA3 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/16 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLA3 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 TOEFL دخترانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/16 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLFRID 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 TOEFL دخترانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مرکزی(گوهردشت) 1402/01/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLFRID 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مرکزی(گوهردشت) 1402/01/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTSFRID 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 IELTS دخترانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مرکزی(گوهردشت) 1402/01/17 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTSFRID 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 IELTS پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مرکزی(گوهردشت) 1402/01/17 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTSA4 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 IELTS دخترانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/16 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA4 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 IELTS پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/16 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA2 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 IELTS دخترانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مرکزی(گوهردشت) 1402/01/16 زوج 14:45 تا 16:30،
IELTSA2 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 IELTS پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مرکزی(گوهردشت) 1402/01/16 زوج 14:45 تا 16:30،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012