جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-1 1398/4 .محمدعزیز کریمی(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 2,748,000 درختی 1398/10/07 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-1 1398/4 .محمدعزیز کریمی(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 2,748,000 درختی 1398/10/07 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFLA3 1398/4 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 2,748,000 مرکزی(گوهردشت) 1398/10/07 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLB5 1398/4 دکتر حسام میرآقا TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 2,748,000 مرکزی(گوهردشت) 1398/10/08 فرد 20:30 تا 22:15،
IELTSA4 1398/4 علی اشرفی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 2,748,000 مرکزی(گوهردشت) 1398/10/07 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA4. 1398/4 دکتر حسام میرآقا IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 2,748,000 مرکزی(گوهردشت) 1398/10/07 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA4 1398/4 دکتر حسام میرآقا IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 2,748,000 مرکزی(گوهردشت) 1398/10/07 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTS-6 1398/4 .محمدعزیز کریمی(پیش فرض) IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 2,748,000 درختی 1398/10/07 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTS 1398/4 .محمدعزیز کریمی(پیش فرض) IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 2,748,000 درختی 1398/10/07 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTS-F 1398/4 .محمدعزیز کریمی(پیش فرض) IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 2,748,000 درختی 1398/10/06 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2019 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.4.0.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012