جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFLFR 1400/3 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/09 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLFR 1400/3 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/09 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFL-06 1400/3 الهه شعبانی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFL-06 1400/3 الهه شعبانی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLA1 1400/3 امیررضا مصلحی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/10 زوج 14:30 تا 16:15،
TOEFLA2. 1400/3 امیررضا مصلحی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLA2 1400/3 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTSFRI 1400/3 امیررضا مصلحی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/09 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTSFRI 1400/3 امیررضا مصلحی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/09 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTS-FRD2 1400/3 بهرام اکبرپور IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/09 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.6.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012