جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFLB4 1401/2 امیررضا مصلحی فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/14 فرد 14:30 تا 16:15،
TOEFLA5 1401/2 نیما ارغوان فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/13 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLA4 1401/2 نیما ارغوان فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/04/15 زوج 14:30 تا 16:15،
TOEFLA4 1401/2 نیما ارغوان فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/04/15 زوج 14:30 تا 16:15،
IELTS-14 1401/2 لادن صموتی فشرده 1 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 فردیس 1401/04/15 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-14 1401/2 لادن صموتی فشرده 1 IELTS پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 فردیس 1401/04/15 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTSA6 1401/2 علی اشرفی فشرده 1 IELTS پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/13 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA6 1401/2 علی اشرفی فشرده 1 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/13 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA7 1401/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 IELTS پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/04/13 زوج 20:30 تا 22:15،
IELTSA7 1401/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/04/13 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012