جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-10 1400/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-10 1400/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-09 1400/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/21 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFL-09 1400/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/11/21 فرد 18:30 تا 20:15،
IELTS-HOZO 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS فشرده 2 IELTS پسرانه 4,290,000 عظیمیه 1400/11/15 جمعه 08:30 تا 14:00،
IELTS-HOZO 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 4,290,000 عظیمیه 1400/11/15 جمعه 08:30 تا 14:00،
ON-MOCK-46 1400/4 مریم چرمچی IELTS Mock آزمون یک جلسه ای IELTS پسرانه 2,380,000 همه شعبات 1400/10/24 جمعه 09:00 تا 13:00،
ON-MOCK-46 1400/4 مریم چرمچی IELTS Mock آزمون یک جلسه ای IELTS دخترانه 2,380,000 همه شعبات 1400/10/24 جمعه 09:00 تا 13:00،
ON-MOCK-47 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS Mock آزمون یک جلسه ای IELTS پسرانه 2,380,000 همه شعبات 1400/11/29 جمعه 09:00 تا 13:00،
ON-MOCK-47 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS Mock آزمون یک جلسه ای IELTS دخترانه 2,380,000 همه شعبات 1400/11/29 جمعه 09:00 تا 13:00،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012