جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFLONLIN 1399/2 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/14 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLB7 1399/2 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/15 فرد 20:30 تا 22:15،
TOEFLB7 1399/2 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/15 فرد 20:30 تا 22:15،
TOEFLFRID 1399/2 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/20 جمعه 14:30 تا 20:15،
TOEFLFRI 1399/2 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/20 جمعه 14:30 تا 20:15،
TOEFL-18 1399/2 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 درختی 1399/04/11 زوج 18:30 تا 20:15،
TOFEL-18 1399/2 پیمانه قاسمی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 3,300,000 درختی 1399/04/11 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-FF 1399/2 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 درختی 1399/04/20 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFL-FF 1399/2 محمدعزیز کریمی(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 3,300,000 درختی 1399/04/20 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLONLIN 1399/2 علی اشرفی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/04/14 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2020 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه آموزشی زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012