جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-04 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1400/01/17 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFL-04 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 3,300,000 همه شعبات 1400/01/17 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFLFR-2 1399/4 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL پسرانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/24 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLFR-2 1399/4 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 2 TOEFL دخترانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1399/11/24 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLFRID 1400/1 دکتر حسام میرآقا TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/01/20 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLFRID 1400/1 دکتر حسام میرآقا TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/01/20 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLA3 1400/1 دکتر حسام میرآقا TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1400/01/16 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLA3. 1400/1 دکتر حسام میرآقا TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1400/01/16 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLA3. 1400/1 دکتر حسام میرآقا TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 3,300,000 همه شعبات 1400/01/16 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-05 1399/4 بهنام محققیان IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 3,300,000 همه شعبات 1399/11/28 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.4.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012