جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON1-B2-2 1400/2 نازنین بهروز مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-B2-2 1400/2 نازنین بهروز مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-B3 1400/2 زهرا ملکی مکالمه - گرامر فشرده 1 B3 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-B3 1400/2 زهرا ملکی مکالمه - گرامر فشرده 1 B3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-B4 1400/2 مریم فیروزی مکالمه - گرامر فشرده 1 B4 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-B4 1400/2 مریم فیروزی مکالمه - گرامر فشرده 1 B4 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-B5 1400/2 زهرا ملکی مکالمه - گرامر فشرده 1 B5 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 16:30 تا 18:15،
ON1-B5 1400/2 زهرا ملکی مکالمه - گرامر فشرده 1 B5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 16:30 تا 18:15،
CH6A5 1400/2 ستاره شاهمرادی مکالمه - گرامر فشرده 1 CH6 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1-B6 1400/2 مریم جاهد مکالمه - گرامر فشرده 1 B6 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012