جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
CH3-13 1400/2 سارا عهد نو مکالمه - گرامر فشرده 1 CH3 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 10:00 تا 11:45،
CH3-13 1400/2 سارا عهد نو مکالمه - گرامر فشرده 1 CH3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 10:00 تا 11:45،
B4-18 1400/2 حانیه عینعلی مکالمه - گرامر فشرده 1 B4 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 10:00 تا 11:45،
B4-18 1400/2 حانیه عینعلی مکالمه - گرامر فشرده 1 B4 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 10:00 تا 11:45،
CH15A4 1400/2 هاجر قنبری مکالمه - گرامر فشرده 1 CH15 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 12:30 تا 14:15،
CH15A4 1400/2 هاجر قنبری مکالمه - گرامر فشرده 1 CH15 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 12:30 تا 14:15،
ON1-B1-3 1400/2 مریم فیروزی مکالمه - گرامر فشرده 1 B1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1-B1-3 1400/2 مریم فیروزی مکالمه - گرامر فشرده 1 B1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1-B2-1 1400/2 زهرا ملکی مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 12:30 تا 14:15،
ON1-B2-1 1400/2 زهرا ملکی مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 12:30 تا 14:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012