جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
B4-N45/ON 1400/4 تهران عادی A1 پسرانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/05/21 زوج 12:15 تا 13:00،
PB4A 1400/3 تهران فشرده 1 PB4_A دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/05/05 فرد 12:00 تا 12:01،
PB4A 1400/3 تهران فشرده 1 PB4_A پسرانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/05/05 فرد 12:00 تا 12:01،
B6-TEH* 1400/3 تهران فشرده 1 B6 پسرانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 همه شعبات 1401/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،
B6-TEH* 1400/3 تهران فشرده 1 B6 دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 همه شعبات 1401/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،
CH4-NABZ 1400/3 تهران فشرده 1 CH4 دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/07/01 زوج 12:00 تا 12:45،
CH15-TEH 1400/3 تهران عادی CH15 دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/08/19 زوج 09:00 تا 09:00،
CH15-TEH 1400/3 تهران عادی CH15 پسرانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/08/19 زوج 09:00 تا 09:00،
B1-TEHRAN 1400/4 تهران فشرده 2 B1 دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/05/18 زوج 14:30 تا 16:15،
B1-TEHRAN 1400/4 تهران فشرده 2 B1 پسرانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/05/18 زوج 14:30 تا 16:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012