جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
UI4-08 1400/2 تینا بخشی زاده مکالمه - گرامر فشرده 1 UI4 پسرانه 3,350,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
M1-19 1400/2 کامیار کاظمی مکالمه - گرامر فشرده 1 M1 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
M1-19 1400/2 کامیار کاظمی مکالمه - گرامر فشرده 1 M1 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
M3-11 1400/2 فاطمه خواجه لو مکالمه - گرامر فشرده 1 M3 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
M3-11 1400/2 فاطمه خواجه لو مکالمه - گرامر فشرده 1 M3 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
HB5-17 1400/2 علی باقری مکالمه - گرامر فشرده 1 HB5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
HB5-17 1400/2 علی باقری مکالمه - گرامر فشرده 1 HB5 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
HB2-17 1400/2 تینا بخشی زاده مکالمه - گرامر فشرده 1 HB2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،
HB2-17 1400/2 تینا بخشی زاده مکالمه - گرامر فشرده 1 HB2 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،
UI2-11 1400/2 محمد علی کوکبی مکالمه - گرامر فشرده 1 UI2 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012