جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
P1--ON14 1400/3 صبا نجاتیان مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/08/26 فرد 14:30 تا 16:15،
HB4/ON20 1400/3 صبا نجاتیان مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/08/26 فرد 20:30 تا 22:15،
HB4/ON20 1400/3 صبا نجاتیان مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/08/26 فرد 20:30 تا 22:15،
G1-TEH# 1400/3 عباس سوری مکالمه - گرامر فشرده 2 G1 پسرانه 3,360,000 همه شعبات 1400/09/07 زوج 16:30 تا 18:15،
G1-TEH# 1400/3 عباس سوری مکالمه - گرامر فشرده 2 G1 دخترانه 3,360,000 همه شعبات 1400/09/07 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-P3 1400/3 عباس سوری مکالمه - گرامر فشرده 2 P3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/09/07 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-P2 1400/3 عباس سوری مکالمه - گرامر فشرده 2 P2 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/09/07 فرد 16:30 تا 18:15،
ON-P1* 1400/3 عباس سوری مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/09/07 فرد 18:30 تا 20:15،
ON-P1* 1400/3 عباس سوری مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/09/07 فرد 18:30 تا 20:15،
ON-A3 1400/3 آرشام جاهد مکالمه - گرامر فشرده 2 A3 دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/08/28 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.7.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012