جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TEH-HB1* 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB1 پسرانه 2,590,000 همه شعبات 1400/07/29 زوج 18:30 تا 20:15،
TEH-HB4* 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 پسرانه 2,590,000 همه شعبات 1400/08/20 زوج 20:30 تا 22:15،
TEH-HB4* 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 دخترانه 2,590,000 همه شعبات 1400/08/20 زوج 20:30 تا 22:15،
PREHB1 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB1 دخترانه 2,590,000 تهران 1400/08/25 زوج 18:30 تا 20:15،
PREHB1 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB1 پسرانه 2,590,000 تهران 1400/08/25 زوج 18:30 تا 20:15،
TEH-CH13 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 CH13 دخترانه 2,590,000 همه شعبات 1400/08/26 زوج 18:30 تا 20:15،
TEH-HB3* 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB3 پسرانه 2,590,000 همه شعبات 1400/08/28 فرد 16:30 تا 18:15،
HB1-17 1400/2 افروز عالمی مکالمه - گرامر فشرده 1 HB1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 16:30 تا 18:15،
HB1-17 1400/2 افروز عالمی مکالمه - گرامر فشرده 1 HB1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 16:30 تا 18:15،
HB1-18 1400/2 بهرام اکبرپور مکالمه - گرامر فشرده 1 HB1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 10:00 تا 11:45،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012