جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
UI3-TEHRAN 1400/2 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 UI3 پسرانه 4,360,000 تهران 1400/12/05 زوج 12:00 تا 13:00،
HB3-TEH 1400/3 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB3 دخترانه 3,360,000 تهران 1400/09/14 یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15،
HB4-TEH* 1400/3 مهسا فروتن مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 پسرانه 3,360,000 تهران 1400/08/27 فرد 16:30 تا 18:15،
HB4-TEH* 1400/3 مهسا فروتن مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 دخترانه 3,360,000 تهران 1400/08/27 فرد 16:30 تا 18:15،
ON.HB2* 1400/3 زهرا محمدی مکالمه - گرامر فشرده 1 HB2 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1401/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،
ON.HB2* 1400/3 زهرا محمدی مکالمه - گرامر فشرده 1 HB2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1401/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،
PREHB1-TEH 1400/3 مهسا فروتن مکالمه - گرامر فشرده 2 Pre HB1 پسرانه 3,360,000 تهران 1400/08/30 فرد 14:30 تا 16:15،
P5--ON16 1400/3 صبا نجاتیان مکالمه - گرامر فشرده 2 P5 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/08/26 فرد 16:30 تا 18:15،
P5--ON16 1400/3 صبا نجاتیان مکالمه - گرامر فشرده 2 P5 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/08/26 فرد 16:30 تا 18:15،
P1--ON14 1400/3 صبا نجاتیان مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/08/26 فرد 14:30 تا 16:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.7.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012